Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján cs
dc.contributor.author Kollárová, Kamila cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:33:45Z
dc.date.available 2010-07-13T12:33:45Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/491
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá jednotlivými typy komunikace a jejich fungováním v podnikatelském prostředí a vlivem na celkovou výkonnost firmy. Obsah práce je zaměřen v teorii na definici komunikace, nastínění její součástí, základních principů a typů komunikace, které by měl člověk, a tím více manažer ovládat a znát. Praktická část se věnuje analýze reálného podnikatelského subjektu, kterou analyzujeme jako model implementace teorie v praxi a získání konkrétních výsledků, které z analýzy vyplývají. Poukážeme, že chybějící články v komunikaci lze odstranit a tím nastavit společnost k zvýšení výkonnosti v konkurenčním prostředí. cs
dc.format 53 s., 18 s. příloh cs
dc.format.extent 1733801 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject slovní komunikace cs
dc.subject zraková komunikace cs
dc.subject komunikace v krizových situacích cs
dc.subject komunikace v organizaci cs
dc.subject identita cs
dc.subject klima cs
dc.subject design cs
dc.subject image cs
dc.subject communication en
dc.subject verbal communication en
dc.subject eye contact communication en
dc.subject communication in crisis situation en
dc.subject communication in the organization en
dc.subject identity en
dc.subject climate en
dc.subject design en
dc.subject image en
dc.title Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy cs
dc.title.alternative Communication and its effect on company's performance increase en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brock, Richard cs
dc.date.accepted 2006-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is about certain types of communication and their function within busi-ness environment as well as their influence on overall company efficiency. The content of the theoretical part is focused on definition and sections of communication, basic principles of communication, types of communication. All the sections mentioned above should be well-known and applied in real life by all human beings and mostly by manager. The con-tent of practical part analyses a company from the point of view of implementing theoreti-cal knowledge in real life and obtaining appropriate results merging from this analysis. We point out that we can remove missing parts in communication and after that we can guide the whole company to higher efficiency within business competition. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4265
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kollárová_2006_bp.pdf 1.653Mb PDF View/Open
kollárová_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account