Vnímání značky Zlin Design Week u zvolené cílové skupiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vnímání značky Zlin Design Week u zvolené cílové skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Stránská, Žaneta
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:08Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:08Z
dc.date.issued 2020-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49347
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Vnímání značky Zlin Design Week u zvolené cílové skupiny" je analýza četnosti a struktury partnerů festivalu napříč všemi uskutečněnými ročníky a výzkum vnímání festivalu, jakožto značky, ze strany aktuálních partnerů z hlediska přínosu. Kromě základního vymezení pojmů se teoretická část věnuje marketingovému výzkumu a metodice, kde jsou stanoveny metody výzkumu, výzkumné otázky a cíle. Praktická část se zabývá představením projektu a vývojem festivalu jakožto značky. Praktická část také vyhodnocuje výzkum, odpovídá na výzkumné otázky a zahrnuje manuál s doporučením pro novou, lepší komunikaci projektu.
dc.format 66 s. (113 020 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Značka cs
dc.subject vnímání značky cs
dc.subject brand building cs
dc.subject image cs
dc.subject řízení značky cs
dc.subject sponzorství cs
dc.subject efektivita sponzorství cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject průvodce značkou cs
dc.subject Zlin Design Week cs
dc.subject Brand en
dc.subject brand perception en
dc.subject brand building en
dc.subject image en
dc.subject brand management en
dc.subject sponsorship en
dc.subject sponsorship effectiveness en
dc.subject communication en
dc.subject brand guide en
dc.subject Zlin Design Week en
dc.title Vnímání značky Zlin Design Week u zvolené cílové skupiny
dc.title.alternative Perception of Brand Zlin Design Week of the Selected Target Group
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jermakov, Pavel
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated Object of the bachelor's thesis "Perception of the Zlin Design Week brand in the selected target group" is to analyse the frequency and structure of festival partners over the years and research into the perception of the festival as a brand by current partners in terms of benefits. In addition to the basic definition of terms, the theoretical part is devoted to marketing research and methodology, where research methods, research questions and objectives are set. The practical part deals with the presentation of the project and the development of the festival as a brand. The practical part also evaluates research, answers research questions and includes a manual with recommendations for the new and better project communication.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 56588
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-08-10


Files in this item

Files Size Format View Description
stránská_2020_dp.pdf 2.502Mb PDF View/Open None
stránská_2020_op.doc 152.5Kb Unknown View/Open None
stránská_2020_vp.doc 168Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account