Analýza strukturálních fondů EU pro malé a střední podniky v ČR a ve vybraných státech EU

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza strukturálních fondů EU pro malé a střední podniky v ČR a ve vybraných státech EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefánik, Vladimír
dc.contributor.author Havránková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:09:38Z
dc.date.available 2010-07-16T08:09:38Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4949
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů Evropské unie zaměřených na malé a střední podniky. Jsou zde rozebrány podpory, které Unie poskytuje České republice, Slovensku a Rumunsku. Dále jsou zde uvedeny podmínky, za kterých lze dotace získat, a také organizace, které umožňují realizaci programů podpory v daných státech. Graficky jsou znázorněny výše finančních částek z fondů EU alokovaných pro každý stát. Jednotlivé státy ve vztahu k fondům EU a strukturální fondy EU pro MSP jsou analyzová-ny a státům jsou doporučeny další programy podpory ze strukturálních fondů EU. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 980202 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Strukturální fondy EU cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject cíl Konvergence cs
dc.subject cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost cs
dc.subject cíl Evropská územní spolupráce cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject prioritní osy cs
dc.subject dotace cs
dc.subject řídící orgán cs
dc.subject zprostředkovatelský orgán cs
dc.subject Structural funds of EU en
dc.subject Small and Medium Entrepreneurs en
dc.subject the Convergence objective en
dc.subject the Regional Competitiveness and Employment objective en
dc.subject the European Territorial Cooperation objective en
dc.subject operational programmes en
dc.subject priority axis en
dc.subject grant en
dc.subject managing authority en
dc.subject intermediate body en
dc.title Analýza strukturálních fondů EU pro malé a střední podniky v ČR a ve vybraných státech EU cs
dc.title.alternative Analysis of Structural funds of EU for Small and Medium Entrepreneurs in the Czech Republic and in another states of EU en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dobeš, Kamil
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated The Bachelory work attend to Structural funds of EU questions specialized at Small and Medium Entrepreneurs. There are analysed supports, which are offered to the Czech Republic, Slovakia and Romania by EU. Next there are introduced conditions to get grants and organisations to implementation of grant programmes in the states too. There are diagrams of financial amounts from funds of EU allocated for each state. Each state in its relation to funds of EU and Structural funds of EU for Small and Medium Entrepreneurs are analysed and another grant programmes from Structural funds of EU are recommended to the states. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9795
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
havránková_2008_bp.pdf 957.2Kb PDF View/Open
havránková_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
havránková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account