Návrh na zdokonalení finančního hospodaření firmy Inter Znojemia Group, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zdokonalení finančního hospodaření firmy Inter Znojemia Group, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáč, Jaroslav
dc.contributor.author Prešnajderová, Ludmila
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:10:47Z
dc.date.available 2010-07-16T08:10:47Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4951
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti INTER ZNOJEMIA GROUP, a.s. v letech 2004-2006. Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci podniku. Pro zjištění finančního zdraví použiji vybrané finanční ukazatele. V závěru bude mou snahou určit faktory ovlivňující finanční zdraví podniku a navrhnout možná opatření, která by vedla k zlepšení jejich současného finančního hospodaření. cs
dc.format 62 s., 28 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2880249 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject externí a interní finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject finanční tíseň cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject likvidnost cs
dc.subject solventnost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject fundamentální a technická analýza cs
dc.subject horizontální a vertikální analýza cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject uživatelé finanční analýzy cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject external and internal financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.subject stringency en
dc.subject liquidity en
dc.subject solvency en
dc.subject profitability en
dc.subject indebtedness en
dc.subject fundamental and technical analysis en
dc.subject horizontal and vertical analysis en
dc.subject methods of financial analysis en
dc.subject users of financial analysis en
dc.subject accounts en
dc.title Návrh na zdokonalení finančního hospodaření firmy Inter Znojemia Group, a.s. cs
dc.title.alternative Proposal to the improvement of financial policy of firm INTER ZNOJEMIA GROUP, Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Ludmila
dc.date.accepted 2008-01-18
dc.description.abstract-translated My bachelor's work deals with the financial analysis of INTER ZNOJEMIA GROUP, Inc. in the years 2004-2006. The aim of this work is to assess the financial situation of the company. To assess the financial health I have decided to use selected financial indicators. In the conclusion, I will attempt to determine factors affecting the financial health of the company and propose possible measures that might lead to the improvement of their current financial policy. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7322
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
prešnajderová_2008_bp.pdfBlocked 2.746Mb PDF View/Open
prešnajderová_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
prešnajderová_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account