Anylýza finanční situace obce Halenkovice v letech 2005 - 2007 za účelem předpovědi budoucího vývoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Anylýza finanční situace obce Halenkovice v letech 2005 - 2007 za účelem předpovědi budoucího vývoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tělupilová, Jarmila cs
dc.contributor.author Dudešková, Pavlína cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:14:14Z
dc.date.available 2010-07-16T08:14:14Z
dc.date.issued 2008-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4962
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se snažila o provedení jednoduché finanční analýzy obce Halenkovice v období let 2005 - 2007 s následným odhadem vývoje obce do budoucna. Při jejím sestavování jsem vycházela z účetních záznamů, které mi byly poskytnuty. Snažila jsem se prověřit způsob hodspodaření obce a identifikovat slabé stránky, které by mohly vést k problémům. Na závěr jsem uvedla základní ukazatele finanční analýzy a ty jsem pak vyhodnotila. cs
dc.format 61 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 770603 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Hospodaření obce cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject aktiva obce cs
dc.subject pasiva obce cs
dc.subject příjmy obce cs
dc.subject výdaje obce cs
dc.subject finanční alalýza jednotlivých položek cs
dc.subject zadlužení obce cs
dc.subject Financial management of village en
dc.subject accounting documents en
dc.subject assets of village en
dc.subject debts of village en
dc.subject gains of village en
dc.subject expenses of village en
dc.subject financial analysis of individual entries en
dc.subject indebteness of village en
dc.title Anylýza finanční situace obce Halenkovice v letech 2005 - 2007 za účelem předpovědi budoucího vývoje cs
dc.title.alternative Financial analysis of situation in village Halenkovice in years 2005 - 2007 to forecast the future development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Filipec, Jiří cs
dc.date.accepted 2008-05-29 cs
dc.description.abstract-translated In my task I tried carry out simple financial analysis of village Halenkovice in years 2005 - 2007 with resulting estimation to near future. By composition of my task I gathered data from accounting documents which I got rom clerk. I tried to check up the way of financial management of village and identify weaknesses which could lead to some problems. In the end of my task I used basic indicator of finaneical analysis and with subsequent evaluated. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9645
dc.date.assigned 2008-02-26 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
dudešková_2008_bp.pdf 752.5Kb PDF View/Open
dudešková_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
dudešková_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account