Projekt využití nástrojů manažerského účetnictví ve firmě MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt využití nástrojů manažerského účetnictví ve firmě MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef
dc.contributor.author Novotná, Jolana
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:17:37Z
dc.date.available 2010-07-16T08:17:37Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4964
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je projekt na využití nástrojů manažerského účetnictví v podmínkách středně velkého výrobního podniku MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro oblast manažerského účetnictví z dostupných literárních pramenů. Analytická část představuje firmu MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. spolu s analýzou současné úrovně používaných nástrojů manažerského účetnictví a analýzou nákladů. V projektové části jsou navrženy možnosti uplatnění vnitropodnikového účetnictví, nového systému plánování a rozpočtů, kalkulací a zavedení prvků controllingu. cs
dc.format 108 cs
dc.format.extent 11513737 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject náklady cs
dc.subject fixní a variabilní náklady cs
dc.subject přímé a nepřímé náklady cs
dc.subject střediskové hospodaření cs
dc.subject vnitropodnikové ceny cs
dc.subject plánování a rozpočtování cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject controlling cs
dc.subject managerial accounting en
dc.subject costs en
dc.subject fixed and variable cost en
dc.subject direct and indirect cost en
dc.subject centre management en
dc.subject in-house prices en
dc.subject planning and budgeting en
dc.subject costing en
dc.subject controlling en
dc.title Projekt využití nástrojů manažerského účetnictví ve firmě MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. cs
dc.title.alternative Project of management accounting utilization in the company MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tejchman, Petr
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is a project for the utilisation of managerial accounting instruments under the conditions of a medium large enterprise, the MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. company. The first section contains a description of theoretical data for the field of managerial accounting from available literary resources. The analytical section presents the MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. company together with an analysis of the current quality of utilised instruments for managerial accounting and cost analysis. The project section contains proposed options for the application of in-house accounting, a new planning and budget system, costing and the introduction of controlling elements en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9080
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2008_dp.pdfBlocked 10.98Mb PDF View/Open
novotná_2008_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2008_op.pdf 88.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account