Problematika financování Charity Kojetín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika financování Charity Kojetín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonková, Vladimíra
dc.contributor.author Závrbská, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:17:45Z
dc.date.available 2010-07-16T08:17:45Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4965
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá Financováním Charity Kojetín. Cílem je zjistit finanční situaci CHK pomocí analýzy příjmů a výdajů v letech 2003 - 2006. Dále je vypracována swot analýza a zpracovány výsledky dotazníkového šetření na téma spokojenost klientů Centra denních služeb. V závěru jsou formulovány návrhy a doporučení pro financování a zviditelnění Charity. cs
dc.format 65 s., 2 s. příloh. cs
dc.format.extent 374499 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza příjmů cs
dc.subject analýza výdajů cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject swot analýza cs
dc.subject dotace cs
dc.subject analysis of receipts en
dc.subject analysis of expenses en
dc.subject questionnaire investigation en
dc.subject swot analysis en
dc.subject dotation en
dc.title Problematika financování Charity Kojetín cs
dc.title.alternative Problem of financing Kojetín's Charity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Radana
dc.date.accepted 2008-01-24
dc.description.abstract-translated This bachelor's work is in concern with Financing of Charity Kojetin. The aim is to investigate the financial situation of CHK by means of analysis receipts and expenses for years 2003 - 2006. Further on is SWOT analysis worked out and processed results of questionnaire investigation to subject Clients Satisfaction of Centre Daily Ser-vices. In conclusion are formulated suggestions and recommendations for financing and highlighting Charity. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 7366
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
závrbská_2008_bp.pdf 365.7Kb PDF View/Open
závrbská_2008_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
závrbská_2008_op.doc 114Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account