Možnosti využití polymerních odpadních materiálů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti využití polymerních odpadních materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hnidáková, Dana
dc.contributor.author Kopečná, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:18:07Z
dc.date.available 2010-07-16T08:18:07Z
dc.date.issued 2008-08-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4966
dc.description.abstract Úkolem bakalářské práce bylo poukázat na možnosti využití polymerních odpadních materiálů. Práce je zaměřena na vznik odpadů, jejich zpracování a další použití. Největší důraz je kladen na v dnešní době velmi důležitou recyklaci plastů. Poslední kapitola je věnována konkrétnímu popisu recyklace a využití PVC. cs
dc.format 46 s.,2 s obr. příloh. cs
dc.format.extent 2271748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject polymerní odpady cs
dc.subject skládky cs
dc.subject recyklace plastů cs
dc.subject polyvivylchlorid cs
dc.subject PVC cs
dc.subject recyklace PVC cs
dc.subject Polymeric waste materials en
dc.subject dumping places en
dc.subject recycling of plastics en
dc.subject polyvinyl chloride en
dc.subject PVC en
dc.subject recycling of PVC en
dc.title Možnosti využití polymerních odpadních materiálů cs
dc.title.alternative Chances of using polymeric waste materials en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Lubomír
dc.date.accepted 2008-09-08
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was refer to the possibilities of utilization polymeric waste materials. The thesis is targeted the emergence of waste, their processing and next utilization. The greates emphasis is put the accent on recycling plastics nowadays. The last chapter is concerned to concrete description of recycling and utilization plastics. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8156
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kopečná_2008_bp.pdfBlocked 2.166Mb PDF View/Open
kopečná_2008_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
kopečná_2008_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account