Vliv vybraných logistických systémů na ochranu obyvatelstva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv vybraných logistických systémů na ochranu obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Láryš, Ondřej
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:23Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:23Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49710
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem vybraných logistických systémů na ochranu obyvatelstva. V teoretické části práce je popsán pojem logistický systém a jeho modely. Jako další je zde popsán dopravně logistický systém, kde je uvedeno, jak funguje doprava v logistických systémech, a jsou zde zmíněny příslušné vlastnosti dopravy ke zvýšení hospodárnosti logistického procesu. V neposlední řadě je zde vysvětlen pojem ochrana obyvatelstva a v poslední kapitole teoretické části je popsán vliv dopravně logistického systému na ochranu obyvatelstva. Praktická část je pak zaměřena na popis konkrétního dopravně logistického systému a SWOT analýzu kamionové dopravy. Na základě této analýzy jsou na konci praktické části navrhnuta opatření na zlepšení současného stavu.
dc.format 59 s. (83 521 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kamionová doprava cs
dc.subject logistický systém cs
dc.subject modelování cs
dc.subject nebezpečné látky cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject truck transport en
dc.subject logistics system en
dc.subject modelling en
dc.subject hazardous substances en
dc.subject population protection en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Vliv vybraných logistických systémů na ochranu obyvatelstva
dc.title.alternative Impact of Selected Logistics Systems on Population Protection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis looks at the influence of selected logistics systems on protecting the population. The theoretical part of the work describes the concept of a logistics system and its models. The transport logistics system is described here next, showing how transport works in logistics systems and mentioning the relevant transport characteristics to increase the cost-effectiveness of the logistics process. Last but not least, the concept of protection of the population is explained here, and the last chapter of the theoretical section describes the effect of the transport logistics system on the protection of the population. The practical part is then focused on the description of the specific transport logistics system and the SWOT analysis of the truck transport. Based on this analysis, measures to improve the status quo are proposed at the end of the practical part.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 57269
dc.date.submitted 2021-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
láryš_2021_dp.pdf 2.130Mb PDF View/Open None
láryš_2021_op.pdf 139.1Kb PDF View/Open None
láryš_2021_vp.pdf 145.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account