Inteligentní elektroreologické tekutiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inteligentní elektroreologické tekutiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlačík, Michal
dc.contributor.author Kutálková, Erika
dc.date.accessioned 2021-09-14T13:00:21Z
dc.date.available 2021-09-14T13:00:21Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-019-4 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49755
dc.description.abstract Vývoj průmyslu a mnoho vědeckých skupin se v posledních letech stále více zaměřuje na tzv. inteligentní tekutiny. Ukazují se býti velmi slibnými materiály budoucnosti díky svým jedinečným vlastnostem, kterých dosahují vlivem vnějšího podnětu, např. elektrickým polem. Elektroreologické tekutiny jsou již navrženy, zejména jako zařízení pro tlumení vibrací ve strojírenství a medicíně. Stále však existuje několik problémů, které omezují jejich použití v každodenním životě. Některé ze současných elektroreologických tekutin vykazují výraznou sedimentaci rozptýlených částic a nedosahují významných elektrorheologických efektů. Tato práce je proto zaměřena na přípravu a zkoumání vhodných materiálů, které by zlepšily sedimentační stabilitu a elektroreologický účinek těchto tekutin. Vždy je nezbytné najít rovnováhu mezi vynikající sedimentační stabilitou a elektroreologickým výkonem, což souvisí se zamýšlenou aplikací. Morfologie, velikost, elektrická vodivost a další vlastnosti částic ovlivňují celkové chování systému, a proto lze výše zmíněné problémy eliminovat úpravou některých z těchto faktorů, což je důkladně popsáno v této práci.
dc.format 65 cs
dc.format 105
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject inteligentní systémy cs
dc.subject elektroreologický efekt cs
dc.subject 1D a 2D systémy cs
dc.subject sedimentace cs
dc.subject electrorheology en
dc.subject intelligent systems en
dc.subject electrorheological effect en
dc.subject 1D and 2D systems en
dc.subject sedimentation en
dc.title Inteligentní elektroreologické tekutiny
dc.title.alternative Intelligent Electrorheological Fluids
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2021-08-31
dc.description.abstract-translated In recent years, so-called intelligent fluids form a significant target of focus of the development of the industry and many scientific groups, as they seem to be very auspicious material of the future due to their unique properties when an external stimuli, such as an electric field, is applied. Electrorheological fluids have already been widely utilized, especially as vibration damping devices in mechanical engineering and medicine. However, there are still several issues that limit their application in everyday life. Some of the current electrorheological materials demonstrate rapid sedimentation of dispersed particles and achieve insignificant electrorheological performance. Therefore, this thesis is focused on preparing and investigating suitable materials to improve sedimentation stability as well as the electrorheological effect of such fluids. It is necessary to find a required balance between excellent sedimentation stability and electrorheological performance that corresponds with the intended application. Morphology, size, electrical conductivity, and other properties of the particles influence overall the system's behavior. Thus, the previously mentioned issues above can be eliminated by modifying some of these factors and are properly discussed in this thesis.
dc.description.department Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.thesis.degree-discipline Nanotechnologie a pokročilé materiály cs
dc.thesis.degree-discipline Nanotechnology and Advanced Materials en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Tomas Bata University in Zlín en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Nanotechnologie a pokročilé materiály cs
dc.thesis.degree-program Nanotechnology and Advanced Materials en
dc.identifier.stag 60066
dc.date.submitted 2021-06-22


Files in this item

Files Size Format View Description
kutálková_2021_teze.pdf 3.717Mb PDF View/Open
kutálková_2021_dp.pdf 2.475Mb PDF View/Open None
kutálková_2021_dp.pdf 795.5Kb PDF View/Open None
kutálková_2021_vp.pdf 201.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account