Zásah Hasičského záchranného sboru Správy železnic a složek Integrovaného záchranného systému na železnici

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zásah Hasičského záchranného sboru Správy železnic a složek Integrovaného záchranného systému na železnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Navrátilová, Marta
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:44Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:44Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49779
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje problematice zásahu Hasičského záchranného sboru Správy železnic a složek Integrovaného záchranného systému na železnici. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce je na základě dostupné literatury zaměřena na Hasičský záchranný sbor Správy železnic, Integrovaný záchranný systém, přepravu nebezpečných látek na železnici a mimořádné události na železnici. Praktická část práce je rozdělena na analyticko-empirickou část a na aplikační část. V analyticko-empirické části se práce zaměřuje na statistický přehled výjezdů a nejčastěji přepravované látky přes železniční stanici Přerov. V aplikační části je nasimulována modelová železniční nehoda s únikem nebezpečné látky z cisterny za pomocí softwarového programu TerEx. Dále je v práci řešen samotný zásah na železnici při úniku nebezpečných látek. Výsledkem práce je vytvoření přehledné tabulky pro stanovení zón evakuace při úniku nebezpečných látek, která bude sloužit jako podpůrný nástroj při rozhodování na místě zásahu. Tato tabulka byla vytvořena především pro Hasičský záchranný sbor Správy železnic, ale využít ji mohou všechny složky integrovaného záchranného systému.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject železniční hasiči cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject nebezpečná látka cs
dc.subject železnice cs
dc.subject železniční přeprava cs
dc.subject zásah na železnici cs
dc.subject Railway Firefighters en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.subject Extraordinary Event en
dc.subject Dangerous Substance en
dc.subject Railway en
dc.subject Rail transport en
dc.subject Intervention on the Railway en
dc.title Zásah Hasičského záchranného sboru Správy železnic a složek Integrovaného záchranného systému na železnici
dc.title.alternative The Intervention of the Fire and Rescue Service of the Railway Administration and the Integrated Rescue System on Railways
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2021-09-01
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of intervention of the Fire and Rescue Service of the Railway Administration and components of the Integrated Rescue System on the railway. The work is divided into two parts. The theoretical part of the work is based on the available literature focused on the Fire Rescue Corps of the Railway Administration, the Integrated Rescue System, the transport of hazardous substances on the railway and emergencies on the railway. The practical part of the work is divided into an analytical-empirical part and an application part. In the analytical-empirical part, the work focuses on a statistical overview of exits and the most frequently transported substances through the railway station Přerov. In the application part, a model railway accident with a leak of a dangerous substance from a tank is simulated using the TerEx software program. Furthermore, the work deals with the intervention on the railway in the event of a leak of hazardous substances. The result of the work is the creation of a clear table for determining the zones of evacuation in the event of a leak of hazardous substances, which will serve as a support tool in decision-making at the scene. This table was created primarily for the Fire and Rescue Service of the Railway Administration, but it can be used by all components of the integrated rescue system.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Population Protection en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 57874
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-08-04


Files in this item

Files Size Format View Description
navrátilová_2021_dp.pdf 197.5Kb PDF View/Open None
navrátilová_2021_op.pdf 172.6Kb PDF View/Open None
navrátilová_2021_vp.pdf 132.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account