Analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Rajsiglová, Barbora
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:46Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:46Z
dc.date.issued 2021-07-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49824
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity ve společnosti XYZ. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zpracována na základě literární rešerše zaměřená na problematiku zaměstnaneckých benefitů. Pojednává o historii, významů, dělení benefitů a v neposlední řadě o benefitech samotných a specifikuje jejich účetní a daňové aspekty. V praktické části je představena společnost XYZ a následné seznámení s benefity společnosti a jejich charakteristika. Na základě dotazníkové šetření, které bylo ve společnosti provedeno, byla navržená vhodná doporučení pro společnost.
dc.format 61 s. (86 765 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zaměstnanecké benefity cs
dc.subject benefity cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject účetní aspekty cs
dc.subject daňové aspekty cs
dc.subject Employee benefits en
dc.subject benefits en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject accounting aspect en
dc.subject tax aspect en
dc.title Analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Analysis of Employee Benefits in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on employee benefits in the company XYZ. It is divided into two parts. The theoretical part is based on a literature search focused on the issue of employee benefits. It discusses the history, meanings, division of benefits and, last but not least, the benefits themselves and specifies their accounting and tax aspects. The practical part introduces the company XYZ and subsequent acquaintance with the benefits of the company and their characteristics. Based on a questionnaire survey conducted in the company, suitable recommendations were proposed for the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 59990
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-08-20


Files in this item

Files Size Format View Description
rajsiglová_2021_dp.pdf 1.363Mb PDF View/Open None
rajsiglová_2021_op.docx 30.60Kb Unknown View/Open None
rajsiglová_2021_vp.docx 23.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account