Zkoušky frézovacích nástrojů vyráběných práškovou metalurgií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zkoušky frézovacích nástrojů vyráběných práškovou metalurgií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukovics, Imrich cs
dc.contributor.author Kolder, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:36:14Z
dc.date.available 2010-07-13T12:36:14Z
dc.date.issued 2006-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/498
dc.description.abstract Práce má za úkol porovnat frézy z produkce ZPS-FN a.s. Zlín. Jedná se o frézy vy-ráběné z HSS Co8, ASP2030 povlakované a nepovlakované. Zkoušky byly provedeny obráběcí frézovací operací a adhezívním opotřebením. V práci je provedena i stručná ana-lýza vývoje materiálu nástrojů, tribologická teorie, úvod do základu vysokorychlostního frézování HSC a povlakování nástrojů. Na závěr stručná kvalitativní a ekonomická analýza použitých nástrojů. cs
dc.format 113 cs
dc.format.extent 1968492 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Materiály nástrojů cs
dc.subject tribologická teorie cs
dc.subject HSC obrábění cs
dc.subject frézování cs
dc.subject povlako- vání nástrojů cs
dc.subject PVD cs
dc.subject CVD cs
dc.subject the materiále of tools en
dc.subject tribologition theory en
dc.subject HSC shaping en
dc.subject milling cuttering en
dc.subject coatings of tools en
dc.title Zkoušky frézovacích nástrojů vyráběných práškovou metalurgií cs
dc.title.alternative Compare coarse-milling cutter from produktion ZPS-FN a.s. Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kocman, Karel cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This study, has the objektive, compare coarse-milling cutter from produktion ZPS-FN a.s. Zlín. This milling cutter are produce of HCC Co8, ASP 2030 coatings and non-coatings. The examinations were carry out shaping milling cuttering operation. In this study is also introdukce the brief analysis of the development materiál of the tools, tribologition theory, the introduction to the basis of top gear milling cuttering HCS and coatings of tools. In the en dis the brief quality and economic analysis of the usány tools. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2993
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kolder_2006_dp.pdf 1.877Mb PDF View/Open
kolder_2006_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
kolder_2006_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account