Dadaizmus

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dadaizmus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buch, Jana
dc.contributor.author Furtkevičová, Alžbeta
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:52Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:52Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49945
dc.description.abstract Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na miesta vzniku hnutia dadaizmus v jednotlivých krajinách a etapách. Pojednáva o umelcoch tvoriacich v tomto období a o ich najvýznamnejších dielach. Okrem toho skúma tvorbu v grafickom odvetví, módne tendencie a ich inovatívny prístup. Praktická časť implementuje dadaistické myšlienky v koncepte súčasnej pandemickej situácie. Dokladá ideový vývoj od návrhov po realizáciu jednotlivých modelov.
dc.format 70 s. (90 559 znaků)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kľučové slová: Dadaizmus cs
dc.subject pandémia cs
dc.subject izbové rastliny cs
dc.subject Dadaism en
dc.subject pandemic en
dc.subject plants en
dc.title Dadaizmus
dc.title.alternative Dadaism
dc.type diplomová práce cs
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated Theoretical part of my thesis is focused on places where Dadaist movement has been estabilished in different countries and stages. Thesis deals about artists who created in this period, and their most significant works. Apart of that it is investigating creations of graphic industry, fashion trends and it's innovative approach. Practical part implements Dadaistic ideas in concept of curren pandemic situation. Proves development of ideas from design until realisation of each model
dc.description.department Ateliér Design obuvi
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design obuvi cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Shoe Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 58191
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-08-10


Files in this item

Files Size Format View Description
furtkevičová_2021_dp.pdf 8.797Mb PDF View/Open None
furtkevičová_2021_op.pdf 403.8Kb PDF View/Open None
furtkevičová_2021_vp.docx 73.96Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account