Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Víchová, Kateřina
dc.contributor.author Janáčková, Petra
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:53Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:53Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49961
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vybrané společnosti. Práci tvoří dvě části - teoretická a praktická. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, legislativa, povinnosti zaměstnavatele i práva a povinnosti zaměstnanců. Závěrečná kapitola teoretické popisuje některé metody analýzy rizik, které jsou v práci dále použity. Praktická část obsahuje charakteristiku vybrané společnosti, analýzu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v této společnosti. V závěru jsou zhodnocena rizika a nedostatky a navržena zlepšení.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject Occupational Safety and Health en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject risk analysis en
dc.title Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku
dc.title.alternative Occupational Safety and Health in the Selected Organization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Veselík, Petr
dc.date.accepted 2021-08-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with occupational safety and health in a specific company. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part defines the basic concepts concerning occupational safety and health, legislation, duties of employer and employee. The final chapter of theoretical part describes some of the methods of risk analysis that are further used in the bachelor. The practical part reveals the characteristics of a specific company and the Occupational Safety and Health analysis in this company. In the conclusion section the facts are summarized risks and failures of the company and proposed improvements.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 58333
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-08-05


Files in this item

Files Size Format View Description
janáčková_2021_dp.pdf 1.704Mb PDF View/Open None
janáčková_2021_op.pdf 136.0Kb PDF View/Open None
janáčková_2021_vp.pdf 130.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account