Projekt stabilizace zaměstnanců ve firmě Largo CZ, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt stabilizace zaměstnanců ve firmě Largo CZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana cs
dc.contributor.author Troubilová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:33:58Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4996
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je stabilizace zaměstnanců ve firmě Largo CZ, s.r.o. V teoretické části byly získány a definovány základní pojmy z této problematiky. V analytické části jsem analyzovala vývoj fluktuace, provedla dotazníkové šetření zaměstnanců ohledně jejich stabilizace a uskutečnila rozhovory s bývalými zaměstnanci. Na základě výsledků analýzy byl vypracován projekt, jehož hlavním cílem je stabilizace současných i nově přijatých zaměstnanců. cs
dc.format 101 s., 23 s. příloh cs
dc.format.extent 1594634 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038 cs
dc.subject Fluktuace cs
dc.subject pracovní hodnocení cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject motivace cs
dc.subject pracovní vztahy cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject Fluctuation en
dc.subject employee appraisal en
dc.subject remuneration en
dc.subject motivation en
dc.subject employee relations en
dc.subject working environment en
dc.subject corporate culture en
dc.title Projekt stabilizace zaměstnanců ve firmě Largo CZ, s.r.o. cs
dc.title.alternative The project of transformation of the Largo CZ Ltd. company employees en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bláhová, Soňa cs
dc.date.accepted 2008-06-05 cs
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated Master thesis is the stabilisation of the Largo CZ Ltd. company employees. The basic concepts of this problem were obtained and defined in the theoretic part . I analysed development of fluctuation, executed questionnaire examination of staff regarding their stabilization and actualized interviews with ex-employees in the analytic part. Pursuant to results from the analysis was elaborated project, which principal aim is stabilization present also anew engaged employess. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8956
dc.date.assigned 2008-03-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
troubilová_2008_dp.pdfBlocked 1.520Mb PDF View/Open
troubilová_2008_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
troubilová_2008_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account