Modulární výukový model třídicí linky firmy FESTO

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modulární výukový model třídicí linky firmy FESTO

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Lédl, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:34:47Z
dc.date.available 2010-07-16T08:34:47Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4997
dc.description.abstract V diplomové práci bylo úkolem pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Lanškrouně, rozšířit distribuční stanici MPS, procesní stanici a stanici manipulace o potřebné prvky, kterými lze ovládat jednotlivé stanice v pracovních krocích nebo lze pustit celý proces najednou. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části jsem podrobně popsal rozbor manipulátorů a popis prostředků automatizační techniky zaměřených na mechatronické systémy od firmy FESTO spol. s r.o. V praktické části bylo nutné zvolit postup zapojení pro HW/SW řešení takové aby, bylo možné rozšířit stanice o potřebné ovládací prvky. Dalším úkolem bylo pro řídicí systém Simatic S7-200 vytvořit program pro řízení celé sestavy a i jednotlivých stanic v pracovních krocích. Jako samostatná příloha k diplomové práci byly zhotoveny skripta pro školy, které se zabývají výuku mechatronických systémů konkrétně MPS stanic od firmy FESTO spol. s r.o. cs
dc.format 80 s., 4 s. příloh. cs
dc.format.extent 5469272 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Resources automation engineering en
dc.subject mechatronics systems en
dc.subject MPS distributing station en
dc.subject processing station en
dc.subject handling station en
dc.subject FESTO en
dc.subject Simatic S7-200 en
dc.subject Prostředky automatizační techniky cs
dc.subject mechatronické systémy cs
dc.subject distribuční stanice MPS cs
dc.subject procesní stanice cs
dc.subject stanice manipulace cs
dc.subject FESTO cs
dc.subject řídicí systém Simatic S7-200 cs
dc.title Modulární výukový model třídicí linky firmy FESTO cs
dc.title.alternative MPS - the modular production system of a sorting production line by FESTO Co., Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tejkl, Josef
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated In Master thesis was task for intermediate school in Lanskroun, extend distributing station, processing station and handling station about useful, that it is possible take control of single station in the working step or in all action at a time. Is is divided into two main section. The first is theory. In this part I described analysis manipulator and description automation engineering intent on mechatronics systems by firm FESTO Co., Ltd. Practical part contains extend station about useful control element. Next task was create program for control system Simatic S7-200. Separate supplement to Master thesis was making university mimeographed for school that are teaching mechatronics systems by firm FESTO Co., Ltd. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9861
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade A
local.subject výrobní linky cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject řídicí technika cs
local.subject třídění cs
local.subject production lines en
local.subject control systems en
local.subject control technology en
local.subject control technology en
local.subject sorting en


Files in this item

Files Size Format View
lédl_2008_dp.pdfBlocked 5.215Mb PDF View/Open
lédl_2008_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
lédl_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account