Analýza problematiky řízení kvality produktu a procesů ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza problematiky řízení kvality produktu a procesů ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Válková, Hana
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:54Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:54Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49990
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na řízení kvality. Cílem této práce je analyzovat současný stav řízení kvality v akciové společnosti Lenzing Biocel Paskov, která vyrábí viskózovou buničinu. V teoretické části je popsána definice kvality a historie tohoto pojmu. Dále je popsán management kvality a výrobní proces. V této části jsou také popsány metody kvalitativních ukazatelů využity v praktické části. Praktická část práce je zaměřena na analýzu výrobního a kontrolního procesu ve vybrané společnost podrobněji. Poslední částí je navrhnutí řešení problémů, zjištěných pomocí provedených analýz.
dc.format 65
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita cs
dc.subject QMS cs
dc.subject Buničina cs
dc.subject Celulóza cs
dc.subject management kvality cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject Quality en
dc.subject QMS en
dc.subject Pulp en
dc.subject Cellulose en
dc.subject quality management en
dc.subject suppliers en
dc.title Analýza problematiky řízení kvality produktu a procesů ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s.
dc.title.alternative Analysis of Product and Process Quality Management Issues at Lenzing Biocel Paskov a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondra, Pavel
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on quality management. The aim of this work is to analyze the current state of quality management in the joint stock company Lenzing Biocel Paskov, which produces viscose pulp. The theoretical part describes the definition of quality and it's history. Furthermore, quality management and production process are described. This section also describes the methods of qualitative indicators used in following practical part.The practical part of the work is focused on the analysis of the production and control process in a selected company in more detail. The last part is suggestion of solutions for problems identified by performed analyses.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 58777
dc.date.submitted 2021-08-20


Files in this item

Files Size Format View Description
válková_2021_dp.pdf 1.581Mb PDF View/Open None
válková_2021_op.pdf 220.6Kb PDF View/Open None
válková_2021_vp.docx 31.28Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account