Krizové řízení malých obcí I. typu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Krizové řízení malých obcí I. typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Herbrych, Josef
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50050
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku krizového řízení malých obcí I. typu. Tato skupina obcí je specifickou oblastí v problematice krizového řízení. V teoretické části je tato problematika nastíněna obecně, v praktické části se práce věnuje krizovému řízení obcí ORP Třebíč. Je zde řešena role ORP a obcí, daná právními předpisy a jejich činnost v případě mimořádných událostí a krizových situací, vyplývajících z možných rizik. Součástí práce je analýza rizik území a jejich ošetření a stav připravenosti samospráv na tyto situace. Závěrečná část je věnovaná analýze krizového managementu Městyse Rokytnice nad Rokytnou a návrhům ke zlepšení funkce krizového managementu v dané obci.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec I. typu cs
dc.subject ORP cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject mimořádná situace cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject type I. municipality en
dc.subject ORP en
dc.subject crisis management en
dc.subject emergency situation en
dc.subject crisis situation en
dc.title Krizové řízení malých obcí I. typu
dc.title.alternative Crisis Management of Small Municipalities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Jaromír
dc.date.accepted 2021-08-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the issue of crisis management of small municipalities I. type. This group of municipalities is a specific area in crisis management. In the theoretical part, this issue is outlined in general, in the practical part of the work is devoted to crisis management of municipalities ORP Třebíč. The role of ORP and municipalities, legal regulations and their activities in case of extraordinary events and crisis situations resulting from possible risks are addressed here. Part of the work is the analysis of the risk area and their treatment and the state of preparedness of local governments for these situations. The final part is devoted to the analysis of crisis management of the Rokytnice nad Rokytnou and proposals for improving the functions of crisis management in the municipality.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 57894
dc.date.submitted 2021-08-04


Files in this item

Files Size Format View Description
herbrych_2021_dp.pdf 5.375Mb PDF View/Open None
herbrych_2021_op.pdf 134.4Kb PDF View/Open None
herbrych_2021_vp.pdf 136.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account