Analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fafílek, Michael
dc.contributor.author Hránková, Adéla
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50051
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti vybrané společnosti. Teoretická část se na základě literární rešerše zabývá důležitými pojmy v rámci konkurence, které je nutné znát k pochopení praktické části bakalářské práce. Praktická část je věnována analýze konkurenčního prostředí vybrané společnosti na trhu. Konkurenti jsou dle různých faktorů srovnáváni s vybranou společností. V praktické části je také rozebráno dotazníkové šetření. Jsou použity i strategické analýzy, které jsou nápomocné k analyzování zkoumaného tématu. Na bázi analýzy jsou na závěr navrženy návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti vybrané společnosti.
dc.format 113 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Competition Analysis en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject benchmarking en
dc.subject Porter's Five Forces en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti
dc.title.alternative The Analysis of Competitiveness of the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dobeš, Kamil
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the analysis of the competitiveness of a selected company. Based on a literature research, the theoretical part deals with important concepts within the competition, which is necessary to know to understand the practical part of the bachelor's thesis. The practical part is devoted to the analysis of the competitive environment of a selected company on the market. Competitors are compared with a selected company according to various factors. The practical part also discusses the questionnaire survey. Strategic analysis are also used, which are helpful in analyzing the researched topic. Based on the analysis, proposals are proposed to improve the competitiveness of the selected company.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 58865
dc.date.submitted 2021-08-20


Files in this item

Files Size Format View Description
hránková_2021_dp.pdf 2.789Mb PDF View/Open None
hránková_2021_op.docx 23.18Kb Unknown View/Open None
hránková_2021_vp.docx 24.72Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account