Využití lehkého opevnění vz. 37 pro ochranu obyvatelstva za válečného stavu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití lehkého opevnění vz. 37 pro ochranu obyvatelstva za válečného stavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kyselák, Jan
dc.contributor.author Pawlik, Daniel
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50053
dc.description.abstract Práce se zabývá využitím objektu lehkého opevnění vz.37 pro ukrytí 4 osob za válečného stavu po možných úpravách. Teoretická část pojednává o důvodech a vzniku objektů lehkého i těžkého opevnění s důrazem na objekt typu vz.37. První kapitola reflektuje jejich umístění a zařazení do linie československého opevnění, do které patří. Autor sleduje jejich osud během 2. sv. války i následné využití v poválečných letech. Druhá kapitola rozebírá opravy a úpravy objektů, které proběhly v letech 1945 až 1989. Třetí kapitola hodnotí jejich současný stav a způsoby možného využití v dnešní době. V praktické části se práce zabývá problematikou vytipování vhodných objektů pro ukrytí. Bylo navrženo několik řešení pro odstranění nedostatků a ke zkvalitnění ochranných vlastností těchto objektů. Zpracovány jsou výpočty pro stanovení veličin, důležitých pro přežití při zasažení účinky jaderného výbuchu před a po provedených úpravách. Bylo provedeno několik praktických pokusů za účelem ověření účinnosti aplikovaných úprav objektů. Navržená opatření byla v praxi realizována a je možné je osobně zhlédnout.
dc.format 62
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject československé opevnění cs
dc.subject kolektivní ochrana obyvatelstva cs
dc.subject improvizované ukrytí cs
dc.subject kolektivní ochrana obyvatelstva cs
dc.subject lehké opevnění vz. 37 cs
dc.subject : Czechoslovak fortification en
dc.subject collective protection of the population en
dc.subject improvised hiding en
dc.subject collective protection of the population en
dc.subject light fortification VZ. 37 en
dc.title Využití lehkého opevnění vz. 37 pro ochranu obyvatelstva za válečného stavu
dc.title.alternative Use of Objects Model 37 of Czechoslovak Border Fortifications to Civil Protection during the State of War
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ficek, Martin
dc.date.accepted 2021-09-02
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the use of the light fortification object VZ. 37 for hiding 4 people under a war condition after possible adjustments. The theoretical part deals with the grounds and formation of light and heavy fortifications objects with an emphasis on the type VZ. 37. The first chapter reflects their location and inclusion in the line of Czechoslovak fortification belongs to. The author follows their destiny during the World War II and subsequent use in post-war years. The second chapter analyzes the repair and adjustment of objects that took place between 1945 and 1989. The third chapter evaluates their current status and methods of possible use today. In the practical part, the thesis deals with the issue of identifying appropriate objects for hiding. Several solutions have been proposed to eliminate deficiencies and to improve the protective properties of these objects. Calculations are processed for the determination of quantities important for survival when engaging the effects of nuclear explosion before and after adjustments. Several practical experiments were performed to verify the effectiveness of applied objects. The proposed measures were implemented in practice and can be seen in person.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 57331
dc.date.submitted 2021-07-26


Files in this item

Files Size Format View Description
pawlik_2021_dp.pdf 4.775Mb PDF View/Open None
pawlik_2021_op.pdf 231.8Kb PDF View/Open None
pawlik_2021_vp.pdf 132.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account