Srovnání workflow při výrobě českého audiovizuálního díla

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání workflow při výrobě českého audiovizuálního díla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Lubomír
dc.contributor.author Ciml, Michal
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.issued 2021-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50054
dc.description.abstract Tato diplomová práce má za cíl věnovat se srovnání workflow neboli postupu práce ve výrobě audiovizuálního díla v Čechách. Pokusí se zmapovat a porovnat jednotlivá workflow a postupy při práci producentů, a také výkonných producentů v českém prostředí filmového průmyslu. Jednou z výzkumných otázek je také vztah producenta a výkonného producenta. Práce by měla přispět k lepšímu povědomí o vzniku audiovizuálních děl v České republice a zároveň přiblížit ostatním studentům a čtenářům práci producentů a porovnání jejich workflow. Čtenář by tak po získání poznatků měl být schopný mít jasnou a ucelenou představu o procesu vzniku audiovizuálního díla v českém prostředí a práci producenta. Zvolených cílů bylo dosaženo pomocí rozhovorů, telefonických hovorů, schůzek a emailové komunikace s konkrétními producenty a výkonnými producenty z českého prostředí. Dále pak provedením analýzy shromážděných informací, jejich porovnáním a formulováním poznatků v závěru této práce.
dc.format 102
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Audiovizuální dílo cs
dc.subject workflow cs
dc.subject producent cs
dc.subject výkonný producent cs
dc.subject software cs
dc.subject Audiovisual art en
dc.subject workflow en
dc.subject producer en
dc.subject line producer en
dc.subject software en
dc.title Srovnání workflow při výrobě českého audiovizuálního díla
dc.title.alternative Workflow comparison of producing Czech audiovisual art
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Lubomír
dc.contributor.referee Mayer, Viktor
dc.date.accepted 2021-08-26
dc.description.abstract-translated This master thesis focus on comparison of workflow during the production of audiovisual art in Czechia. This work conducts a survey of individual workflows of Czech producers and line producers. Part of the research includes relationship between line producer and producer. This master thesis should give a better awareness about producing Czech audiovisual art and point out the work of producers and their workflow. The reader should get proper knowledge about the process of producing the art and also the producer's workflow. The goals were achieved through several interviews, calls, meetings and email communication with different producers. The conclusion is analysis and comparison of data from talks with personal attitude.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 59892
dc.date.submitted 2021-07-29


Files in this item

Files Size Format View Description
ciml_2021_dp.pdf 3.768Mb PDF View/Open None
ciml_2021_op.pdf 207.3Kb PDF View/Open None
ciml_2021_vp.pdf 199.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account