Ukrytí obyvatel

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ukrytí obyvatel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Jakub
dc.contributor.author Povolný, Dominik
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50055
dc.description.abstract V této bakalářské práci je řešeno ukrytí obyvatelstva na území ORP Humpolec. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části je zpracována rešerše literatury, vysvětleny základní pojmy týkající se této oblasti, podrobně rozvedeno ukrytí obyvatel, improvizované ukrytí a to jak v mírových tak válečných dobách. V následujících kapitolách řeší tato práce evakuaci, systém varování obyvatel, legislativu a příslušné dokumenty. V závěru teoretické části je rozebrána ochrana obyvatelstva a její historický vývoj. V praktické části je nejprve přiblíženo ORP Humpolec a zpracována SWOT analýza na ukrytí obyvatel v ORP. Dále jsou uvedeny konkrétní údaje o ORP, určeny aktiva a hrozby, které jsou následně použity v RISKANU. Jako další počítačový program byl použit TEREX pro výpočet úniku čpavku ze zimního stadionu. V práci také nalezneme modelové situace vhodné pro ukrytí obyvatel. Před závěrem se nachází můj vlastní návrh na polní improvizovaný úkryt. V závěru práce bylo vše zhodnoceno a navrhnutu opatření.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ORP Humpolec cs
dc.subject ukrytí obyvatelstva cs
dc.subject ochrana obyvatel cs
dc.subject improvizovaný úkryt cs
dc.subject ORP Humpolec en
dc.subject Population Sheltering en
dc.subject Population shelter en
dc.subject Population protection en
dc.title Ukrytí obyvatel
dc.title.alternative Population Sheltering
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kyselák, Jan
dc.date.accepted 2021-09-02
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the sheltering of the population in the Humpolec ORP. The work has two parts: theoretical and practical. The theoretical part is a literature search, explains the basic concepts related to this area, detailed sheltering of the population, improvised sheltering, both in peacetime and war. In the following chapters, this work addresses the evacuation, the population warning system, legislation and relevant documents. At the end of the theoretical part is analyzed the protection of the population and her histori. In the practical part, at the first is approched ORP Humpolec and SWOT analysis for sheltering the population in the ORP. In the following parts are specific data about ORP, identified assets and threats, which are then used in RISKAN. TEREX was used as another computer program to calculate the leakage of ammonia from the winter stadium. In the work we also find model situations suitable for sheltering the population. Before the end, there is my own proposal for a field improvised shelter. At the end of the work, everything was evaluated and the proposed measure.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 57333
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-08-05


Files in this item

Files Size Format View Description
povolný_2021_dp.pdf 2.242Mb PDF View/Open None
povolný_2021_op.pdf 161.3Kb PDF View/Open None
povolný_2021_vp.pdf 147.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account