Humanitární a dobrovolnická činnost při mimořádné události

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Humanitární a dobrovolnická činnost při mimořádné události

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princ, Ivan
dc.contributor.author Neklapilová, Anna
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50059
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá humanitární a dobrovolnickou pomocí v městské části Brno-Slatina. Práce obsahuje rozbor problematiky mezinárodního humanitárního práva (analýza Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů, diseminace a implementace mezinárodního humanitárního práva), geneze pojmu "Ochrana obyvatelstva", určení rozdílu mezi humanitární a dobrovolnickou pomocí, metodiku poskytování humanitární a dobrovolnické pomoci, popis městské části Brno-Slatina a aspekty života během pandemie nového onemocnění Covid-19 včetně charakteristiky tohoto viru.
dc.format 93 s. (119 633 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject humanitární pomoc cs
dc.subject dobrovolnická pomoc cs
dc.subject Ženevské úmluvy cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject Covid-19 cs
dc.subject humanitarian aid en
dc.subject volunteer aid en
dc.subject Geneva Conventions en
dc.subject extraordinary event en
dc.subject Covid-19 en
dc.title Humanitární a dobrovolnická činnost při mimořádné události
dc.title.alternative Humanitarian and Volunteer Activities at Extraordinary Event
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vičar, Dušan
dc.date.accepted 2021-09-02
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with humanitarian and volunteer aid in the Brno-Slatina district. The bachelor's thesis contains an analysis of international humanitarian law (analysis of Geneva Conventions and Additional Protocols, dissemination and implementation of international humanitarian law), genesis of the term "Protection of the population", determining the difference between humanitarian and voluntary assistance, methodology of provision humanitarian and voluntary aid and aspects of life during the pandemic of the new Covid-19 disease, including the characteristics of this virus.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 57339
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-08-04


Files in this item

Files Size Format View Description
neklapilová_2021_dp.pdf 2.645Mb PDF View/Open None
neklapilová_2021_op.pdf 171.9Kb PDF View/Open None
neklapilová_2021_vp.pdf 145.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account