Výzkum a vývoj metodiky hodnocení ITIL nástrojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výzkum a vývoj metodiky hodnocení ITIL nástrojů

Show simple item record

dc.contributor.author Králík, Lukáš
dc.date.accessioned 2021-10-15T14:27:29Z
dc.date.available 2021-10-15T14:27:29Z
dc.date.issued 2014-10-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-036-1 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50065
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou nástrojů pro správu informačních technologií podle procesního ITIL. V současnosti jsou hodnoceny a certifikovány pouze některé nástroje, přestože nabídka nástrojů je velice široká a množství necertifikovaných nástrojů převládá. S ohledem na certifikační proces a velikost nabídky je orientace mezi ITIL nástroji poměrně komplikovaná. Tuto situaci by měla zlepšit navržená metodika hodnocení ITIL nástrojů, která je založena na více kriteriálním rozhodování v kombinaci se statistickou metodou Elo. Tato kombinace umožňuje flexibilní přizpůsobení metodiky individuálním požadavkům každého podniku. Současně využívá metody kontrolního seznamu v kombinaci s dalšími metodami jako jsou metody pro stanovení vah kritérií. To umožňuje zohlednit funkcionalitu nástroje na základě hodnotících kritérií, která zveřejňuje společnost Axelos. Metodika tak není závislá pouze na jedné konkrétní verzi procesního rámce ITIL, ale může se mu přizpůsobovat.
dc.format 34 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ITIL cs
dc.subject ITSM cs
dc.subject MCDM cs
dc.subject Elo cs
dc.subject Metodika hodnocení cs
dc.subject implementace ITIL cs
dc.subject ITIL nástroje cs
dc.subject ITIL en
dc.subject ITSM en
dc.subject MCDM en
dc.subject Elo en
dc.subject evaluation methodology en
dc.subject ITIL implementation en
dc.subject ITIL tools en
dc.title Výzkum a vývoj metodiky hodnocení ITIL nástrojů
dc.title.alternative Výzkum a vývoj metodiky hodnocení a procesu implementace ITIL nástrojů
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kotyrba, Martin
dc.contributor.referee Půža, Bedřich
dc.contributor.referee Zelinka, Ivan
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with tools for the management of information technologies according to the ITIL process framework. Only some tools are evaluated and certified even if the offer of tools is wide and the number of uncertified tools prevails. The orientation between ITIL tools is complicated regarding the certification process and the offered number of tools. Designed methodology for evaluation of ITIL tools should improve this situation. The methodology is based on multi-criteria decision-making and the statistical method called Elo rating. This unique combination allows flexible customization of methodology according to the individual needs of every company. Simultaneously, the methodology utilizes the check-list approach combined with other methods such as methods for determining criteria weights. This fact allows the tool's functionality to be taken into account based on evaluation criteria published by Axelos. Thus, the methodology does not depend only on one specific version of the ITIL process framework but can be adapted to every version.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 59913
dc.date.submitted 2021-03-09


Files in this item

Files Size Format View Description
králík_2021_teze.pdf 1.880Mb PDF View/Open
králík_2021_dp.pdf 788.3Kb PDF View/Open None
králík_2021_op.pdf 978.5Kb PDF View/Open None
králík_2021_vp.pdf 48.00Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account