Jakost netradičních surovin a jejich využitelnost v technologii výroby cereálních směsí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jakost netradičních surovin a jejich využitelnost v technologii výroby cereálních směsí

Show simple item record

dc.contributor.author Sumczynski, Daniela
dc.date.accessioned 2021-10-21T07:01:28Z
dc.date.available 2021-10-21T07:01:28Z
dc.date.issued 2017-05-20
dc.identifier.isbn 978-80-7454-644-0 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50087
dc.description.abstract Habilitační práce se zabývá jakostními parametry netradičních surovin a jejich využitelností pro výrobu cereálních směsí, přičemž důraz je kladen na výrobu vloček a müsli směsí z netradičních obilovin. V první části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky o výrobě a chemickém složení obilných zrn, ze kterých se vločky běžně vyrábějí. Následně jsou v práci popsány optimalizace a validace metod pro stanovení individuálních jakostních parametrů, na jejichž podkladě byly netradiční obiloviny vyselektovány. Součástí práce je nástin cesty technologických úskalí vývoje nových müsli směsí s netradičními složkami surovinové skladby s ohledem na jejich jakostní znaky a příprava modelových müsli směsí. en
dc.format 54 cs
dc.format.extent 54 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Netradiční obiloviny, vločky, müsli, cereální směs, jakostní znak en
dc.subject Non-traditional cereals, flakes, muesli, cereal mixture, quality characteristic en
dc.title Jakost netradičních surovin a jejich využitelnost v technologii výroby cereálních směsí en
dc.title.alternative Quality of Non-Traditional Raw Materials and their Application in the Technology of Cereal Mixtures en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2017-05-10
dc.description.abstract-translated Habilitation thesis deals with the quality parameters of non-traditional raw materials and their usefulness for the production of the cereal mixtures, with an emphasis on the production of flakes and muesli from non-traditional cereals. The first part summarizes the current knowledge about the production and chemical composition of cereal grains from which flakes are commonly prepared. Subsequently, the thesis describes optimization and validation methods for the determination of individual quality parameters, on that basis non-traditional cereals were selected. Part of this work is to outline the pathway of technological difficulties of the developing new muesli mixtures with non-traditional ingredients with regard to their quality characteristics and preparation of model muesli mixtures. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin en
dc.date.submitted 2016-10-05


Files in this item

Files Size Format View
sumczynski_2017_hp.pdfBlocked 5.455Mb PDF View/Open
sumczynski_2017_teze.pdf 1.061Mb PDF View/Open
posudek_hab.prace_doc.Marecek.pdfBlocked 639.6Kb PDF View/Open
posudek_hab.prace_doc.Sedlarik.pdfBlocked 49.17Kb PDF View/Open
posudek_hab.prace_prof.Hřivna.pdfBlocked 196.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account