Využití optimalizačních metod k zefektivnění procesů ve firmě MWG, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití optimalizačních metod k zefektivnění procesů ve firmě MWG, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolčavová, Alena
dc.contributor.author Ebringerová, Alžběta
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:39:27Z
dc.date.available 2013-05-05T23:00:32Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5008
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na optimalizační metody, které lze využít pro efektivní plánování, kontrolu a řízení procesů. Vedle přehledu těchto kvantitativních metod určených pro různé typy rozhodovacích situací, je zvláštní pozornost věnována síťové analýze, která má uplatnění v mnoha oborech při analýze a koordinaci provádění operací v rámci určitého systému. Tato metoda je spolu s distribuční úlohou lineárního programování aplikována v projektové části práce na návrh realizace vlastní dopravy pro firmu MWG, s.r.o. cs
dc.format 96 s., 3 s. obr. př. cs
dc.format.extent 4371488 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 05.05.2013
dc.subject Proces cs
dc.subject síťová analýza cs
dc.subject síťový graf cs
dc.subject CPM cs
dc.subject okružní dopravní problém cs
dc.subject Process en
dc.subject Network Analysis en
dc.subject Network Diagram en
dc.subject CPM en
dc.subject Circular Transportation Problem en
dc.title Využití optimalizačních metod k zefektivnění procesů ve firmě MWG, s.r.o. cs
dc.title.alternative Using the Optimization Methods for Higher Effectiveness of the Processes in the Firm MWG, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila
dc.date.accepted 2008-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis is concentrated on optimization methods, which can be used for effective planning, control and process management. Beside the summary of these quantitative methods, which solve different types of decision situations, there is a special part determined for the network analysis, which is very popular for analysis and coordination of activities in terms of a definite system. This method as well as the transportation problem, which belongs to the linear programming, are applied to the realization of the own transportation of the firm MWG, s.r.o. in the project part. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8814
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ebringerová_2008_dp.pdfBlocked 4.168Mb PDF View/Open
ebringerová_2008_vp.pdf 46.56Kb PDF View/Open
ebringerová_2008_op.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account