Stuide výkonnosti a bilance nákladů mokrých koželužských operací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stuide výkonnosti a bilance nákladů mokrých koželužských operací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Gajdůšková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:41:25Z
dc.date.available 2010-07-16T08:41:25Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5013
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělená na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedená literární studie. Na základě literární studie a konzultací je shrnut současný stav, z hlediska prováděných koželužských operací, vznikajících odpad_ a z pohledu zpracovávaných surovin a nákladů. Praktická část je vypracována na základě získaných informacích, které poskytly firmy Gara TZL Plus, s.r.o. a Tarex, s.r.o. U zpracovaných dat je provedena nákladová bilance a srovnána z pohledu spotřeby vody, elektrické energie, parní energie a také spotřeby chemikálií a pomocných přípravků při výrobě vybraných usňových produktů Wares a Tara. Všechny zjištěné údaje jsou porovnány s dílčími informacemi pocházejícími z průzkumů v rozvojových zemích (Indie, Nigérie, ), které zpracovali pracovníci organizace UNIDO ve Vídni. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 4840957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tannery technology en
dc.subject raw en
dc.subject balance en
dc.subject costs en
dc.subject UNIDO en
dc.subject Koželužská technologie cs
dc.subject surovina cs
dc.subject bilance cs
dc.subject náklady cs
dc.subject UNIDO cs
dc.title Stuide výkonnosti a bilance nákladů mokrých koželužských operací cs
dc.title.alternative Studies of productivity and balance costs wet tannery operations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolomazník, Karel
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis is divided into two parts: the theoretical and the practical one. In the theoretical part the belles-lettres are performed. In the terms of belles-lettres and consultation is the summary of the present state, concerning the extant tannery operations, rising wastes and from the view of processing raw and costs. The practical part is executed in the terms of acquired information, which provided companies Gara TZL Plus, s.r.o. and Tarex, s.r.o. Processing information is effected by the cost balance and this information is compared from the view of water requirement, electrical energy, steam power, chemicals and auxiliary fixturing while manufacturing the selected leathers products of Wares and Tara. All recognized data are collated with fontal information derivable form survey in underdeveloped countries (India, Nigeria, . . .), which were processed by personnel from the organization UNIDO in Vienna. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9872
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject mokré procesy (koželužství) cs
local.subject beamhouse en


Files in this item

Files Size Format View
gajdůšková_2008_bp.pdf 4.616Mb PDF View/Open
gajdůšková_2008_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
gajdůšková_2008_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account