Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Fatra, a.s. na základě komparace s péčí o zaměstnance ve společnosti Baťa, a.s. do roku 1945

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Fatra, a.s. na základě komparace s péčí o zaměstnance ve společnosti Baťa, a.s. do roku 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Končitíková Gabriela, Ing. Mgr.
dc.contributor.author Chmelařová, Petra
dc.date.accessioned 2021-12-17T13:05:14Z
dc.date.available 2021-12-17T13:05:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50150
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza péče o zaměstnance ve společnosti Fatra, a.s. na základě komparace s péčí o zaměstnance ve společnosti Baťa, a.s. do roku 1945 (před znárodněním společnosti). V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny teoretické klíčové koncepty v oblasti péče o zaměstnance, přičemž je kladen důraz na charakteristiku jednotlivých nástrojů. Praktická část je věnována analýze dosavadní péče o zaměstnance ve společnosti Fatra, a.s. a analýze péče poskytované společností Baťa, a.s. do roku 1945. V rámci analýzy je věnována pozornost především oblastem zdravotní péče, stravování, rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Nedílnou součástí péče je také sociální program. Na základě provedené komparace a dotazníkového šetření jsou navrhnuta závěrečná doporučení. cs
dc.description.abstract The subject of the bachelor's thesis is to analyse the care of employees in the company Fatra, a.s. comparing to the system of care of employees in the company Baťa, a.s. until 1945 (before the nationalization of the company). In the theoretical part of the bachelor's thesis the key theoretical concepts in the area of employee care are defined with the emphasis on the characteristics of individual instruments. The practical part is focused on the analysis of actual care of employees in the company Fatra, a.s. and that provided by the company Baťa, a.s. until 1945. Within the analysis, attention is paid mainly to healthcare, catering, development and training of employees. An integral part of the care is also a social program. On the basis of the performed comparison of the survey several final recommendations are designed. en
dc.format text
dc.format.extent 100
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.relation.uri https://portal.utb.cz/wps/portal/prohlizeni
dc.subject personální práce cs
dc.subject personální činnosti cs
dc.subject péče o zaměstnance cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject Fatra a.s. cs
dc.subject Baťa a.s. cs
dc.subject Human Resources Management en
dc.subject HR Activities en
dc.subject Care of Employees en
dc.subject Employee Benefits en
dc.subject Fatra a.s. en
dc.subject Baťa a.s. en
dc.title Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Fatra, a.s. na základě komparace s péčí o zaměstnance ve společnosti Baťa, a.s. do roku 1945 cs
dc.title The Analysis of the Care of Employees in the Company Fatra a.s. Comparing to the System of Care of Employees in the Company Baťa a.s. until 1945 en
dc.type Thesis cs
dc.contributor.referee Roubalíková Jana, Mgr.
bata.publisher-location Zlín
bata.date.actual 2014
bata.order 1766


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account