Vužití principů managementu jakosti v personálním řízení Hotelu Akademie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vužití principů managementu jakosti v personálním řízení Hotelu Akademie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Jiří
dc.contributor.author Koželoužková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:42:19Z
dc.date.available 2018-05-23T23:00:08Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5016
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast řízení lidských zdrojů v souvislosti s managementem kvality. Cílem této práce je navrhnout doporučení a určitá opatření pro společnost, vedoucí ke zlepšení stávající situace. Teoretická část vychází z odborné literatury a je zaměřena na objasnění jednotlivých pojmů týkajících se tématu řízení lidských zdrojů, především na oblasti motivace, komunikace a vzdělávání. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření současného stavu řízení lidských zdrojů Hotelu Akademie, které je sestaveno na základě SWOT analýzy. V závěru této práce jsou uvedena doporučení pro zajištění perspektivního vývoje firmy, vycházející z výsledků dotazníkového šetření. cs
dc.format 86 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1694224 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 23.05.2018
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject managament kvality cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject motivace a vzdělávaní zaměstnanců cs
dc.subject human resource management en
dc.subject quality management en
dc.subject communication en
dc.subject motivation and education of employees en
dc.title Vužití principů managementu jakosti v personálním řízení Hotelu Akademie cs
dc.title.alternative Using principles of quality management in personal management of Akademie hotel. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vymlátilová, Alena
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated This baccalaureate work is oriented on the field of human resource management in connection with a quality management. The objective of this work is to suggest recommendations and certain measurements for the society leading to an improvement of the existing situation. The theoretical part results from special literature and is aimed at clearing of particular terms concerning the topic of human resource management, mainly on the fields of motivation, communication and education. The practical part involves questionnaire investigation of the present state of human resource management of human resources of Akademie hotel being elaborated on the base of SWOT analysis. At the end of this work the recommendations for ensuring a perspective company development resulting from the results of questionnaire investigation. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9531
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
koželoužková_2008_bp.pdfBlocked 1.615Mb PDF View/Open
koželoužková_2008_vp.pdf 38.81Kb PDF View/Open
koželoužková_2008_op.pdf 37.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account