Finanční analýza společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Látal, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:47:33Z
dc.date.available 2010-07-16T08:47:33Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5025
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy pro společnost Exerion Precision Technology, spol. s r.o. Cílem mé práce je navrhnout opatření pro zlepšení současné finanční situace společnosti. Celá práce je rozvržena do dvou hlavních částí. Teoretická část je literární rešerší na téma finanční analýzy. V analytické části provádím vlastní finanční analýzu, ve které posuzuji finanční zdraví firmy s následným vyhodnocením, které ústilo v návrhy a doporučení pro zlepšení situace. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 1768469 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční poměrové ukazatele cs
dc.subject finanční rozdílové ukazatele cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject oběžný majetek cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial ratio indices en
dc.subject assets en
dc.subject debts en
dc.subject long-term possession en
dc.subject short-term assets en
dc.subject foreign capital en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.title Finanční analýza společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial anylysis of a company Exerion Precision Technology Olomouc Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matura, Petr
dc.date.accepted 2008-09-08
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is dealing with a financial analysis of a company Exerion Precision Technology, ltd. . The purpose of this thesis is trying to suggest some specific precaution for improving the financial situation of the company. The whole thesis is divided into two main parts. The theoretic part includes the description of a financial analysis. In the practical part I am analyzing the financial situation and the financial health examination connected with this analysis core point. This analysis was evaluated and all has leaded in the proposals and recommendation for situation improvement. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9251
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
látal_2008_bp.pdf 1.686Mb PDF View/Open
látal_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
látal_2008_op.pdf 51.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account