Národní parky ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Národní parky ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan cs
dc.contributor.author Holišová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:53:07Z
dc.date.available 2010-07-16T08:53:07Z
dc.date.issued 2008-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5028
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje první pokusy o ochranu přírody a její vývoj až do součas-nosti. Zabývá se národními parky v České republice a problémy v nich. Ty se týkají větši-nou zachování původních ekosystémů a udržení a rozšiřování fauny a flóry. cs
dc.format 29 s. cs
dc.format.extent 3012052 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject národní park cs
dc.subject ekosystém cs
dc.subject fauna cs
dc.subject flóra cs
dc.subject national park en
dc.subject ecosystem en
dc.subject fauna en
dc.subject flora en
dc.title Národní parky ČR cs
dc.title.alternative National parks of Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek cs
dc.date.accepted 2008-09-02 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes first attempts at nature protection and its progress until pre-sent. It deals with national parks in the Czech Republic and their problems, which are mostly related to preserving original ecosystems and maintenance and spreading of fauna and flora. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8611
dc.date.assigned 2008-02-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
holišová_2008_bp.pdfBlocked 2.872Mb PDF View/Open
holišová_2008_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
holišová_2008_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account