Cesta k úspěchu - rozvíjení osobního potenciálu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Cesta k úspěchu - rozvíjení osobního potenciálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnarová, Alice
dc.contributor.author Viytyuk, Bohdan
dc.date.accessioned 2022-02-04T14:25:10Z
dc.date.available 2022-02-04T14:25:10Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50293
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku využívání kreativity a inovací v manažerské práci. Hlavním cílem je navrhnout doporučení českým podnikům za účelem lepšího využití a rozvoje kreativního a inovačního potenciálu svých zaměstnanců. Na to, aby mohla být navržena příslušná doporučení, je třeba zjistit, jak je ve firmách uplatňována kreativita v práci manažera a jak jsou implementovány inovace do práce manažera a zároveň zjistit, jaké oblasti a faktory ovlivňují kreativitu v práci manažerů nejvíce a jak ji samotní manažeři pociťují a vnímají při zavádění inovací. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, jak podpořit rozvíjení kreativního myšlení u manažerů a implementovat kreativitu a inovace do práce manažerů ve firmách v rámci vybraného kraje.
dc.format 59 s. (99 865 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inovace cs
dc.subject kreativita cs
dc.subject manažer cs
dc.subject potenciál cs
dc.subject mitigace rizik cs
dc.subject innovation en
dc.subject creativity en
dc.subject manager en
dc.subject potential en
dc.subject risk mitigation en
dc.title Cesta k úspěchu - rozvíjení osobního potenciálu
dc.title.alternative Journey to Success - Development of Personal Potentials
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hoke, Eva
dc.date.accepted 2021-10-08
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on application of creativity and innovation into managerial work. The main goal of the thesis is to propose recommendations to Czech companies in order to better use and develop the creative and innovative potential of their workers. In order to be able to make appropriate recommendations, it is necessary to find out how creativity in the work of a manager is applied in companies and how innovations are implemented in the work of a manager. they feel and perceive when introducing innovations. At the end of the thesis, suggestions and recommendations on how to support the development of creative thinking in managers and implement creativity and innovation in the work of managers in companies within the selected region are mentioned.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 58678
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-08-16


Files in this item

Files Size Format View Description
viytyuk_2021_dp.pdf 970.0Kb PDF View/Open None
viytyuk_2021_op.pdf 203.7Kb PDF View/Open None
viytyuk_2021_vp.docx 47.74Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account