Průmyslové zóny Zlínského kraje jako faktor regionálního rozvoje.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Průmyslové zóny Zlínského kraje jako faktor regionálního rozvoje.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich cs
dc.contributor.author Pochylá, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:55:37Z
dc.date.available 2010-07-16T08:55:37Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5034
dc.description.abstract Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila "Průmyslové zóny Zlínského kraje jako faktor regionálního rozvoje". Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám legislativou související s problematikou průmyslových zón, definicí základních pojmů, historií a členěním průmyslových zón. Dále seznamuji čtenáře s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a její činností v oblasti průmyslových zón. V praktické části analyzuji jednotlivé průmyslové zóny ve vybraných okresech Zlínského kraje, konkrétně v okresech Vsetín a Kroměříž. Součástí praktické části je dále vypracování analýzy reálných přínosů průmyslových zón k rozvoji Zlínského kraje. Hlavním cílem práce je navržení strategie rozvoje průmyslových zón ve Zlínském kraji. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 1243836 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject průmyslová zóna cs
dc.subject brownfields cs
dc.subject greenfields cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject Zlín region en
dc.subject Industrial zone en
dc.subject brownfields en
dc.subject greenfields en
dc.subject regional development en
dc.title Průmyslové zóny Zlínského kraje jako faktor regionálního rozvoje. cs
dc.title.alternative Indutrial zones in Zlin region as a factor of regional development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel cs
dc.date.accepted 2008-06-11 cs
dc.description.abstract-translated For my bachelor thesis I chose the topic "Industrial zones of Zlín region as a factor of regional development." My work is devived into two parts, theoretical and practical. In the theoretical tart I deal with the legislation connected with industrial zones topic, the definition of basic concepts, the history and structure of industrial zones. Then I introduce some iiformation about Agency fot business and investment support CzechInvest and their activities in the sector of industrial zones. In the practical part I analyze particular industrial zones in selected parts of Zlín region, specificly in Vsetín and Kroměříž districts. One section of the practical part is elaboration of the analysis of the real contribution of industrial zones to the development of Zlín region. The main target of my thesis is the design of strategic development of industrial zones in Zlín region. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9038
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pochylá_2008_bp.pdf 1.186Mb PDF View/Open
pochylá_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
pochylá_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account