1. Praktická část: Návrh řešení úprav prostor u sídliště Beskydské v blízkosti trati ČD ve Frenštátě pod Radhoštěm 2. Teoretická část: Průvodní zpráva (popis praktické části práce)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Praktická část: Návrh řešení úprav prostor u sídliště Beskydské v blízkosti trati ČD ve Frenštátě pod Radhoštěm 2. Teoretická část: Průvodní zpráva (popis praktické části práce)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapka, Karel
dc.contributor.author Plecháčková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:57:09Z
dc.date.available 2010-07-16T08:57:09Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5035
dc.description.abstract Teoretická část je zaměřena na historii a současné kulturní dění ve Frenštátě pod Radhoš-těm, analýzu problematiky řešení úprav městských prostor, chození a využití veřejného prostranství v současnosti. Příklady realizovaných rekonstrukcí a novostaveb obohacuji vlastními názory. Jsou zde uvedeny některé inspirační příklady skateparků pro náctileté. Do praktické části řadím analýzu současného stavu dané lokality, kterou komentuji svými názory. Zkušenosti z teoretické části pak zhodnocuji a využívám ve prospěch výsledného vlastního návrhu, který následně popisuji. cs
dc.format 60 s., 10s. obr. příloh cs
dc.format.extent 10961481 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Frenštát pod Radhoštěm cs
dc.subject veřejný prostor cs
dc.subject rekonstrukce cs
dc.subject skatepark cs
dc.subject Frenštát pod Radhoštěm en
dc.subject public area en
dc.subject reconstruction en
dc.subject skatepark en
dc.title 1. Praktická část: Návrh řešení úprav prostor u sídliště Beskydské v blízkosti trati ČD ve Frenštátě pod Radhoštěm 2. Teoretická část: Průvodní zpráva (popis praktické části práce) cs
dc.title.alternative Practical part: Design of urban area near housing estate Beskydská and railway line town Frenštát pod Radhoštěm. Theoretical part: Accompanying document ( description of practical part) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ambros, Aleš
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated Theoretical part is focused on history and current cultural events in Frenštát pod Radhoš-těm, analysis of adjustments urban spaces problem solving, walking and the usage of con-course at a present day. I enrich the instances of realized reconstructions and new buildings by my personal views. Some inspirational examples of skatepark for teenagers are mentio-ned as well. As for the practical part, I involve current date status analysis of that place, which I comment about using my opinions. I then estimate a theoretical part experience and use it on behalf of final proper concept, which I subsequently describe. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 9481
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
plecháčková_2008_bp.pdfBlocked 10.45Mb PDF View/Open
plecháčková_2008_vp.pdf 296.4Kb PDF View/Open
plecháčková_2008_op.pdf 64.59Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account