Návrh aplikace pomocí objektově orientovaného programování v MATLAB

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh aplikace pomocí objektově orientovaného programování v MATLAB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Vlček, Jan
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:22:58Z
dc.date.available 2022-07-15T09:22:58Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50449
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována vývoji nové 2D počítačové hry ve vývojovém prostředí MATLAB, za použití APP GESIGNERU. Teoretická část se věnuje popisu prostředí, syntaxe a možnosti využití Vývojového prostře-dí MATLAB. Praktická část obsahuje postup tvorby aplikace, uživatelského manuálu, tvorby nápovědy a popisu funkcí, které byly k tvorbě aplikace využity.
dc.format 64
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MATLAB cs
dc.subject 2D cs
dc.subject Hra cs
dc.subject objektové programování cs
dc.subject APP DESIGNER cs
dc.subject MATLAB en
dc.subject 2D en
dc.subject Game en
dc.subject Object-oriented programming en
dc.subject APP DESIGNER en
dc.title Návrh aplikace pomocí objektově orientovaného programování v MATLAB
dc.title.alternative Application Design Using Object-Oriented Programming in Matlab
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubalčík, Marek
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devoted to the development of a new 2D computer game in the MATLAB development environment, using APP GESIGNER. The theoretical part deals with the description of the environment, syntax and possibilities of using the MATLAB Development Environment. The practical part contains the procedure of creating the application, user manual, creating help and a description of the functions that were used to create the application.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61218
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
vlček_2022_dp.zip 983.7Kb application/zip View/Open None
vlček_2022_op.pdf 245.4Kb PDF View/Open None
vlček_2022_vp.pdf 289.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account