Návrh na zlepšení logistických procesů ve vybraném provozu ve firmě Kovárna VIVA, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zlepšení logistických procesů ve vybraném provozu ve firmě Kovárna VIVA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Lucie
dc.contributor.author Hrabovský, Erik
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:09Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:09Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50671
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zlepšení interní logisticky a informačních toků ve vybrané společnosti. Cílem diplomové práce je zlepšit interní logistiku s informačním tokem, společně s odstranění papírové dokumentace na vybraném provozu ve společnosti. Teoretická část je zaměřena na logistiku s následným zaměřením na výrobní logistiku a výrobu. V analytické části je představena společnost a nacházejí se zde analýzy zaměřené na interní logistiku a komunikaci skrz vybraný provoz. Cílem analýzy je zjistit pohyb polotovaru a efektivnost práce manipulanta a operátora. Následně je analyzována komunikace a skladované položky. V projektové části jsou popsány podrobné dílčí kroky k zavedení lepšího toku materiálu pomocí určení skladovacích míst a ke zlepšení informačního toku v podobě zavedení technologie RFID.
dc.format 96 s. (133 399 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interní logistika cs
dc.subject RFID technologie cs
dc.subject informační tok cs
dc.subject skladování cs
dc.subject internal logistics en
dc.subject RFID technology en
dc.subject information flow en
dc.subject warehousing en
dc.title Návrh na zlepšení logistických procesů ve vybraném provozu ve firmě Kovárna VIVA, a.s.
dc.title.alternative Design for the Improvement of Logistics Processes in a Selected Operation in the Company Kovárna VIVA, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bartók, Ottó
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on improving internal logistics and information flows in a selected company. The aim of the diploma thesis is to improve internal logistics with information flow, together with the removal of paper documentation at selected operations in the company. The theoretical part is focused on logistics with a subsequent focus on production logistics and production. The analytical part introduces the company and includes analyzes focused on internal logistics and communication through the selected operation. The aim of the analysis is to determine the movement of the semi-finished product and the work efficiency of the manipulator and the operator. Subsequently, the communication and stored items are analyzed. The project part describes the detailed partial steps to implement a better material flow by identifying storage locations and to improve the information flow in the form of the introduction of RFID technology.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61758
dc.date.submitted 2022-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
hrabovský_2022_dp.pdf 5.756Mb PDF View/Open None
hrabovský_2022_op.pdf 191.0Kb PDF View/Open None
hrabovský_2022_vp.docx 47.66Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account