Projekt dopadu změn reforem financování zdravotní péče v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt dopadu změn reforem financování zdravotní péče v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šatera, Karel
dc.contributor.author Němečková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:18:43Z
dc.date.available 2013-05-05T23:00:38Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5070
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analyzovat dopad změn reforem financování zdravotní péče v České republice a vybraných zemí Evropské Unie. Teoretická část se v obecné rovině zaměřuje na sys-tém veřejného zdravotního pojištění, na zdravotnické systémy ve světě, jejich hlavní modely a charakteristiku. Praktická část popisuje situaci ve zdravotnictví v České republice v současné době. Podrobně analyzuje faktory ovlivňující veřejné zdravotní pojištění a vyhodnocuje současné problémy zdravotnictví. Dále se zaměřuje na reformy zdravotní péče, a to nejen v České republi-ce, ale i v dalších zemích. Centrem zájmu je poukázat na systémové problémy a neschopnost předreformního systému fungovat dlouhodobě. Součástí praktické části je navržený projekt, který se zabývá nakupováním zdravotní péče. cs
dc.format 103 s. cs
dc.format.extent 771471 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2013
dc.subject zdravotní pojištění cs
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject financování cs
dc.subject zdravotní pojišťovna cs
dc.subject reforma zdravotní péče cs
dc.subject nakupování zdravotní péče cs
dc.subject kvalita zdravotnických zařízení cs
dc.subject health insurance en
dc.subject health care en
dc.subject funding en
dc.subject health insurance company en
dc.subject health care reform en
dc.subject health care purchasing en
dc.subject medical institutions quality en
dc.title Projekt dopadu změn reforem financování zdravotní péče v ČR cs
dc.title.alternative Plan of impact of reform changes on health care funding in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to analyze the impact of health care funding reforms changes in Czech Republic and selected countries of the European Union. The theoretical part deals with the system of public health insurance, health care systems throughout the world and their main models and characteristics in general. The practical part describes the present state of health care in Czech Republic. Factors that influence public health insurance are analyzed in detail and current health care problems are evaluated. Furthermore, it focuses on health care reforms in Czech Re-public as well as in other countries. The centre of attention is to point out system problems and incapability of the pre-reform system to function on a long-term basis. The practical part includes a project concerned with health care purchasing. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8723
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
němečková_2008_dp.pdfBlocked 753.3Kb PDF View/Open
němečková_2008_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
němečková_2008_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account