[NEOBHÁJENO] Řešení rodinné politiky optikou současné společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Řešení rodinné politiky optikou současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Dvořáček, Hynek
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:11Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:11Z
dc.date.issued 2022-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50721
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pohledem současné společnosti na rodinu a rodinnou politiku ČR. Teoretická část, opírající se o poznatky odborné literatury, seznamuje čtenáře se základními pojmy spojenými s rodinou a výchovou dítěte, také s prostředím rodinné politiky. Praktická část se zaměřuje prostřednictvím dotazníku na kvantitativní zjištění názorů respondentů na rodinu a rodinnou politiku ČR a vlivu příslušnosti k vybrané sociální skupině na tyto názory.
dc.format 142 s. (182 060 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject výchova dítěte cs
dc.subject rodinná politika cs
dc.subject Family en
dc.subject upbringing of the child en
dc.subject family policy en
dc.title [NEOBHÁJENO] Řešení rodinné politiky optikou současné společnosti
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Addressing Family Policy from the Point of View of Contemporary Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Balvín, Jaroslav
dc.date.accepted 2022-05-17
dc.description.abstract-translated The thesis deals with The diploma thesis deals with the view of contemporary society on the family and family policy of the Czech Republic. The theoretical part, based on the knowledge of professional literature, acquaints the reader with the basic concepts associated with the family and the upbringing of the child, as well as with the environment of family policy. The practical part focuses through the questionnaire on the quantitative determination of respondents' opinions on the family and family policy of the Czech Republic and the impact of belonging to a selected social group on these opinions.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 60514
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
dvořáček_2022_dp.pdf 3.459Mb PDF View/Open None
dvořáček_2022_op.docx 17.40Kb Unknown View/Open None
dvořáček_2022_vp.pdf 98.45Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account