Projekt optimalizace výrobního pracoviště

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt optimalizace výrobního pracoviště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Lucie
dc.contributor.author Růčka, Marek
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:11Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:11Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50729
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je optimalizace výrobního pracoviště ve vybrané společnosti. Teoretická část je zpracovávána formou literární rešerše. Tato část se vztahuje k průmyslovému inženýrství a vybraným metodám, které byly využity v analytické a projektové částí. Praktická část je rozdělena na analytickou a projektovou část. V analytické částí probíhá analýza měření vybraných procesů. V úvodu projektové části je představen projekt optimalizace výrobního pracoviště. Na základě hlavních nedostatků z provedené analýzy byly navrhnuty a provedeny zlepšovací návrhy. V závěru je provedeno celkové zhodnocení projektu. Cílem projektu je zvýšení celkového výstupu výroby produktů a objektivizace stanovených norem spotřeby času.
dc.format 105 s. (121 370 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject optimalizace cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject metody měření práce cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject optialization en
dc.subject industry engineering en
dc.subject method of work measurent en
dc.subject standardization en
dc.subject lean production en
dc.title Projekt optimalizace výrobního pracoviště
dc.title.alternative Project Of Optimization of the Production Workplace
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the optimization of the production workplace in a selected company. The theoretical part is processed in the form of a literature research. This part is related to industrial engineering and selected methods that were used in the analytical and project part. The practical part is divided into analytical and project part. The analytical part analyses the measurement of selected processes. In the beginning of the project part is introduce the project of optimalization of the production workplace. Based on the main shortcomings from the analysis, improvement suggestions were proposed and implemented. Finally, an overall evaluation of the project is made. The aim of the project is to increase the overall output of the product production and to objectify the established time consumption standards.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61748
dc.date.submitted 2022-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
růčka_2022_dp.pdf 3.780Mb PDF View/Open None
růčka_2022_op.docx 47.78Kb Unknown View/Open None
růčka_2022_vp.docx 47.43Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account