Požární prevence a havarijní plány na základních školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Požární prevence a havarijní plány na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomášek, Pavel
dc.contributor.author Vojtík, Ladislav
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50736
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá požární prevencí a havarijními plány na základních školách a možnými vzniklými hrozbami. V teoretické části jsou obecně vymezeny pojmy z oblasti požární prevence a havarijních plánů a jejich právní ukotvení zabývající se problematikou požární ochrany a havarijního plánování. Nedílnou součástí je také bližší specifikace a rozebrání havarijních plánů či charakteristiky školského systému a základních škol obecně. Praktická část je zaměřena na analýzu vybraných současných hrozeb havarijních plánů pro zdolávání mimořádných událostí na základních školách. Pro analýzu jsou použity dvě metody. První z nich je analýza ohrožení, která má za úkol popsat vybrané vnější a vnitřní hrozby základních škol. Následuje bodová polo-kvantitativní metoda "PNH" jenž důkladně analyzuje vybraná nebezpečí v předem určených místnostech, kabinetech, učebnách či kancelářích. Na základě vyhodnocení metody "PNH" jsou navržena opatření ke zlepšení současného stavu a minimalizaci vzniku hrozeb.
dc.format 60 s. (85 130 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject havarijní plány cs
dc.subject požární prevence cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject risk analysis en
dc.subject emergency plans en
dc.subject fire prevention en
dc.subject primary school en
dc.title Požární prevence a havarijní plány na základních školách
dc.title.alternative Fire Prevention and Emergency Plans at Primary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused with on fire prevention and emergency plans for primary schools and hypothetical consequences by possible threats. Theoretical part of thesis is focused on definig of fire prevention and emergency plans terminology and it is definition by law. This part of bachelor's thesis i also compiled closer specification emergency plans and scholastic system as a whole. The practical part of bachelor's thesis is an analysis of selected current threats of emergency plans for dealing with emergencies in primary schools which is done by two methods. First is usen endangerment analysis which Two methods are used for thorough analysis. The first of these is threat analysis, which defines to describe selected current external and internal threats for primary schools. Then is followed by partly quantitative method, this method will také a look at every possible defined threat and its following is probable happening in diferent locations and rooms in area od primary school. Results given by these two methods will help to create solutions and iprovements to eliminate dangers and threats.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60824
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
vojtík_2022_dp.pdf 2.448Mb PDF View/Open None
vojtík_2022_op.pdf 134.0Kb PDF View/Open None
vojtík_2022_vp.pdf 130.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account