Návrh a tvorba kalkulátoru analýzy rizik pro zvolenou oblast infrastrukturních systémů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh a tvorba kalkulátoru analýzy rizik pro zvolenou oblast infrastrukturních systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromada, Martin
dc.contributor.author Šimek, Pavel
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50738
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvoření kalkulátoru analýzy rizik pro vybraný systém infrastruktury. Vybraným prvkem infrastrukturních systémů jsou školy a školská zařízení. V teoretické části jsou řešena školská zařízení obecně. Jsou zde zmíněny právní rámce, a především historické souvislosti. Dále navazují analýzy rizik, kde je popsána terminologie a stručně i některé používané metody. V dalším kroku byli podrobněji rozebrány metody KARS a CARVER. Posledním bodem teoretické části byla komparační analýza kalkulátorů, kde byly zvoleny kalkulátory RISKAN-B a Annex III. Praktická část specifikuje vybraný objekt vybraného infrastrukturního systému. Jedná se o ZŠ v Rudě nad Moravou. Dále byla vytvořena analýza, dle které se následně navrhovala aplikace. V návrhu aplikace byl zahrnut popis technologií vývoje aplikace, grafického zobrazení a požadavků. V kapitole vývoje jsou blíže specifikované vybrané části aplikace. V posledním bodu praktické části byl srovnán výsledek generovaný aplikací s výsledkem provedené analýzy.
dc.format 81s (86840 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prvek infrastrukturních systémů cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject Blazor cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject kalkulátor cs
dc.subject škola cs
dc.subject Element of infrastructure systems en
dc.subject development en
dc.subject Blazor en
dc.subject risk analysis en
dc.subject calculator en
dc.subject school en
dc.title Návrh a tvorba kalkulátoru analýzy rizik pro zvolenou oblast infrastrukturních systémů
dc.title.alternative Design and Creation of a Risk Analysis Calculator for a Selected Area of Infrastructure Systems
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fröhlich, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to create a risk analysis calculator for a selected infrastructure system. Schools and school facilities are a selected element of infrastructure systems. The theoretical part deals with school facilities in general. The legal frameworks, and especially the historical context, are mentioned here. There is also a risk analysis, which describes the terminology and briefly some of the methods used. In the next step, the KARS and CARVER methods were discussed in more detail. The morning point of the theoretical part was a comparative analysis of calculators, where the RISKAN-B and Annex III calculators were chosen. The practical part specifies the selected object of the selected infrastructure system. This is a primary school in Ruda nad Moravou. Furthermore, an analysis was created, according to which the application was subsequently designed. The application design included a description of application development technologies, graphical display and requirements. Selected parts of the application are specified in more detail in the development chapter. In the last point of the practical part, the result generated by the application was compared with the result of the performed analysis.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-program Security Technologies, Systems and Management en
dc.identifier.stag 60882
dc.date.submitted 2022-05-27


Files in this item

Files Size Format View Description
šimek_2022_dp.zip 25.49Mb application/zip View/Open None
šimek_2022_op.pdf 167.5Kb PDF View/Open None
šimek_2022_vp.pdf 245.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account