Analýza nákladů a rentability výkonů firmy Spesso

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů a rentability výkonů firmy Spesso

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Dudrová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:19:38Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5074
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu nákladov a rentability jednotlivých výkonov firmy Spesso. Prvá, teoretická časť práce objasňuje základné teoretické poznatky o tejto tématike, počínajúc vysvetlením pojmov až po charakteristiku ich možných súvislostí. Prvá časť je dôležitým podkladovým materiálom pre druhú, praktickú časť práce. Jej hlavnou úlohou je predstavenie firmy, podrobná analýza jej nákladových položiek, ich alokácia na výkony a určenie ich rentabilít. V závere práce sú načrtnuté návrhy, podnety a odporúčania pre firmu. cs
dc.format 87 s. cs
dc.format.extent 1106922 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2038
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject hospodársky výsledok cs
dc.subject členenie nákladov cs
dc.subject alokácia nákladov cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject výkony cs
dc.subject costs en
dc.subject revenues en
dc.subject earnings en
dc.subject cost classification en
dc.subject allocation of costs en
dc.subject profitability en
dc.subject outputs en
dc.title Analýza nákladů a rentability výkonů firmy Spesso cs
dc.title.alternative Cost analysis and profitability of individual outputs of Spesso Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.date.vskp-available 2038-05-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on cost analysis and profitability of separated outputs of Spesso Company. The first, theoretical part of the thesis explains basic principles of this theme, starting by clarifying of terms up to description of their possible connections. The first part is fundamental base for the second, analytical part of thesis. The main task is an introduction of the Company, detailed analysis of its cost items, their allocation to separated outputs and assessment of their profitability. In conclusion of the thesis are adumbrated suggestions, spurs and recommendations for the Company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5554
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dudrová_2008_bp.pdfBlocked 1.055Mb PDF View/Open
dudrová_2008_vp.pdf 63.13Kb PDF View/Open
dudrová_2008_op.doc 120.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account