Součinnost policie a legálně ozbrojeného občana na místě teroristického útoku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Součinnost policie a legálně ozbrojeného občana na místě teroristického útoku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ficek, Martin
dc.contributor.author Měrka, Ondřej
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50751
dc.description.abstract Bakalářská práce obsahuje všeobecný před o součinnosti Policie ČR a legálně ozbrojeného občana při nastání teroristického útoku na vybraných místech. Teoretická část práce je zaměřena na pojem terorismus společně s uvedením seznamu míst, kde je vyšší pravděpodobnost nastání této situace, dále na charakteristiku Policie ČR, skupiny zbrojních průkazů a samostatné kapitole na použití zbraně. Praktická část bude věnována rozhovorů s příslušníky Policie ČR, dále s pracovníky soukromé bezpečnostní služby a legálně ozbrojenými občany. Hlavním cílem rozhovorů bude zjistit, zda si všechny 3 cílové skupiny uvědomují nebezpečí terorismu a zda by byli schopni součinnosti na místě teroristického útoku. V závěru bude navržen obsah případného kurzu pro legální držitele palných zbraní pro případ sebeobrany a obrany na místě teroristického útoku.
dc.format 58 s (75 096 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject teroristický útok cs
dc.subject součinnost cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject legálně ozbrojený občan cs
dc.subject terrorist attack en
dc.subject cooperation en
dc.subject the Police of the Czech Republic en
dc.subject legally armed citizen en
dc.title Součinnost policie a legálně ozbrojeného občana na místě teroristického útoku
dc.title.alternative Cooperation Between the Police and a Legally Armed Citizen at the site of a Terrorist Attack
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomášek, Pavel
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis incorporates general summary of the cooperation of the Police of the Czech Republic and legally armed citizen in the event of the terrorist attack at the selected places. The theoretical part of the thesis is focused on the term the terrorism together with the statement of the list of locations where is higher probability of this situation. Next it focuses on the characteristic of the Police of the Czech Republic, categories of gun licenses and individual chapter about the usage of gun. Practical part is dedicated to interviews with the Czech Republic police officers, with the staff of the private security service and legally armed citizens. The main aim of the interviews is to find out if all three target groups are aware of the terrorist danger. And if they would be able to cooperate at the place of terrorist attack. In the conclusion will be suggested content of the potential course for legal firearm holders in the case of self-defence and defence at the place of the terrorist attack.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60808
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
měrka_2022_dp.pdf 2.261Mb PDF View/Open None
měrka_2022_op.pdf 136.5Kb PDF View/Open None
měrka_2022_vp.pdf 130.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account