Projekt racionalizace pracoviště z hlediska ergonomie ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt racionalizace pracoviště z hlediska ergonomie ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Hnidák, Pavel
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:13Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:13Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50767
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na racionalizaci pracoviště z hlediska ergonomie ve vybrané společnosti. Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit ergonomicky vhodné pracoviště, s cílem optimalizovat postavení člověka v pracovních podmínkách, a to ve smyslu dosažení jeho zdraví, bezpečnosti, pohody a optimální výkonnosti. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na průzkum literárních pramenů v oblasti racionalizace práce, ergonomie, pracovního prostředí, pracovní zátěže či ergonomických metod a analýz. Praktická část je rozdělena na analytickou a projektovou. V analytické části je představena společnost a zhodnocen současný stav vybraného pracoviště. Na základě zjištěných nedostatků byly vypracovány návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu pracoviště, které jsou obsaženy v projektové části. Výsledkem práce je vytvoření ergonomicky vhodnějšího pracoviště včetně zlepšení pracovní pohody a spokojenosti zaměstnanců.
dc.format 128 s. (184 456 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject racionalizace práce cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject checklisty cs
dc.subject NIOSH cs
dc.subject work rationalization en
dc.subject ergonomics en
dc.subject work environment en
dc.subject checklists en
dc.subject NIOSH en
dc.title Projekt racionalizace pracoviště z hlediska ergonomie ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Project of Rationalization of Workplace from Perspective of Ergonomics in the Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Lucie
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the rationalization of the workplace in terms of ergonomics in a selected company. The main goal of the diploma thesis is to create an ergonomically suitable workplace in order to optimize the position of a person in working conditions, in terms of achieving their health, safety, well-being and optimal performance. The diploma thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on the research of literary sources in the field of work rationalization, ergonomics, work environment, workload or ergonomic methods and analyzes. The practical part is divided into an analytical part and a project part. The analytical part introduces the company and evaluates the current state of the selected workplace. Based on the identified shortcomings, proposals and recommendations for improving the current state of the workplace were developed, which are included in the project parts. The result of the work is the creation of an ergonomically more suitable workplace, including the improvement of work comfort and employee satisfaction.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61757
dc.date.submitted 2022-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
hnidák_2022_dp.pdf 5.244Mb PDF View/Open None
hnidák_2022_op.docx 47.81Kb Unknown View/Open None
hnidák_2022_vp.docx 47.42Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account