Využití mobilních aplikací pro čtení 2D kódů v praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití mobilních aplikací pro čtení 2D kódů v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Šiler, Vojtěch
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:14Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:14Z
dc.date.issued 2022-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50780
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou dvourozměrných kódů a jejich využitím, jak v každodenním životě, tak v oblasti průmyslu. Teoretická část práce krátce nastiňuje historii dvourozměrných kódů, jejich charakteristiky, principy a různé typy. Dále se zabývá současným využitím těchto kódů v praxi, a to od mainstreamového využití až po průmyslovou oblast. Součástí této části je také rešerše mobilních aplikací pro čtení těchto kódů. Praktická část práce experimentálním způsobem porovnává vybrané mobilní telefony, mobilní aplikace a průmyslové čtečky z pohledu úspěšnosti čtení dvourozměrných kódů. Popisuje chování těchto zařízení a aplikací při provedených experimentech, a udává limity jednotlivých zařízení a aplikací z hlediska schopnosti čtení dvourozměrných kódů. Na základě výsledků experimentů jsou formulována doporučení pro využívání mobilních telefonů či průmyslových čteček při čtení dvourozměrných kódů v praxi.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dvourozměrné kódy cs
dc.subject QR kód cs
dc.subject Aztec kód cs
dc.subject Data Matrix cs
dc.subject průmyslové 2D čtečky cs
dc.subject mobilní aplikace cs
dc.subject mobilní telefony cs
dc.subject two-dimensional codes en
dc.subject QR code en
dc.subject Aztec code en
dc.subject Data Matrix en
dc.subject industry level 2D readers en
dc.subject mobile applications en
dc.subject mobile phones en
dc.title Využití mobilních aplikací pro čtení 2D kódů v praxi
dc.title.alternative Use of Mobile Applications for Scanning 2D Codes in Practice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysala, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the field of two-dimensional codes and their uses in every day life, as well as in industry environments. The theoretical part of this thesis outlines the history of two-dimensional codes, their characteristics, principles, and their various types. It also studies the use of these codes in practice, from mainstream use all the way to the industry environment. The end of this part consists of research on mobile applications made to read these codes. The practical part of this thesis uses experiments to compare several mobile phones, applications and professional 2D readers for 2D code scanning. It describes the use of these devices in given experiments, and it provides the limits of these devices in terms of 2D code scanning. The end of the thesis provides a recommendation based on the experiment results.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 60661
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
šiler_2022_dp.pdf 2.598Mb PDF View/Open None
šiler_2022_op.pdf 153.9Kb PDF View/Open None
šiler_2022_vp.doc 291.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account