Daň z nemovitých věcí a její vliv na rozpočet obce Slavičín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Daň z nemovitých věcí a její vliv na rozpočet obce Slavičín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Homola, David
dc.contributor.author Kalíková, Darina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:14Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:14Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50793
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je provedení analýzy hospodaření obce Slavičín a daně z nemovitých věcí v obci a také zjištění, zdali je vhodné, s ohledem na výběr daně z nemovitých věcí okolních obcí, daň z nemovitých věcí v obci Slavičín upravit a jakým způsobem. Teoretická část je zpracována metodou literární rešerše, která se věnuje teoretickým poznatkům týkajících se obce, rozpočtu obce, daňového systému a daně z nemovitých věcí. V praktické části je nejprve představena obec Slavičín a poté analyzováno hospodaření a daň z nemovitých věcí v obci. Součástí praktické části je rovněž provedení výzkumu mezi vybranými obcemi zaměřeného na hospodaření obcí a daň z nemovitých věcí. Vzhledem k vyššímu příjmu z daně z nemovitých věcí na jednoho obyvatele jedné z obcí je obci Slavičín doporučeno příjem z daně z nemovitých věcí navýšit, a to pomocí místního koeficientu ve výši 1,2, vztahujícího se na všechny nemovité věci na území celé obce.
dc.format 69 s. (109 669 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec cs
dc.subject příjmy obce cs
dc.subject výdaje obce cs
dc.subject daň z nemovitých věcí cs
dc.subject místní koeficient cs
dc.subject municipality en
dc.subject municipal revenue en
dc.subject municipal expenditure en
dc.subject property tax en
dc.subject local coefficient en
dc.title Daň z nemovitých věcí a její vliv na rozpočet obce Slavičín
dc.title.alternative Property Tax and its Impact on the Budget of the Municipality of Slavičín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Eliška
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to analyse the management of the municipality of Slavičín and the real estate tax in the municipality and also to determine whether it is appropriate, with regard to the collection of real estate tax in the surrounding municipalities, to adjust the real estate tax in the municipality of Slavičín and how. The theoretical part is prepared by means of a literature search, which focuses on the theoretical knowledge concerning the municipality, the municipal budget, the tax system and the real estate tax. The practical part first introduces the municipality of Slavičín and then analyses the management and real estate tax in the municipality. The practical part also includes conducting research among selected municipalities on municipal management and property tax. Given the higher per capita property tax revenue in one of the municipalities, it is recommended that the municipality of Slavičín should increase its property tax revenue by applying a local coefficient of 1.2 to all immovable property in the municipality.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 61570
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
kalíková_2022_dp.pdf 1.744Mb PDF View/Open None
kalíková_2022_op.docx 49.07Kb Unknown View/Open None
kalíková_2022_vp.docx 48.70Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account