Modifikace pěny z expandovaného polypropylénu UV absorbérem a zdravotně nezávadnými retardéry hoření

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modifikace pěny z expandovaného polypropylénu UV absorbérem a zdravotně nezávadnými retardéry hoření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Bilík, Denis
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:15Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:15Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50807
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá modifikací pěny z expandovaného polypropylénu UV absorbérem a zdravotně nezávadnými retardéry hoření. Cílem je nahradit stávající halogenový retardér hoření z důvodu jeho toxicity. Na základě literární rešerše byly vybrány vhodné a finančně dostupné retardéry hoření s předpokladem synergického efektu zlepšujícího i UV stabilitu. Z modifikovaných směsí byly vyrobeny pěny a otestována jejich hořlavost. U nejodolnějších vzorků pěn byly následně porovnány mechanické vlastnosti při tlakovém zatížení a zhodnocena jejich UV rezistence. Z dosažených výsledků je patrné, že nahradit halogenové retardéry hoření není snadné především kvůli nižší účinnosti zdravotně nezávadných retardérů hoření. Nutnost použití vyššího dávkování pro dosažení srovnatelného efektu má výrazný vliv na zpracovatelské a užitné vlastnosti i cenu finálního výrobku. Měření odolnosti proti UV záření potvrdilo synergii testovaných retardérů hoření; došlo k viditelnému zlepšení UV odolnosti modifikovaných pěn ve srovnání s pěnou obsahující původní halogenový retardér hoření. Bude-li více přihlíženo k zdravotní nezávadnosti výrobku nežli k jeho ceně, jsou výrobci nehalogenových retardérů na dobré cestě k postupnému nahrazování halogenových retardérů hoření.
dc.format 92
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polypropylénová pěna cs
dc.subject hořlavost cs
dc.subject retardér hoření cs
dc.subject UV absorbéry cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject polypropylene foam en
dc.subject flammability en
dc.subject flame retardant en
dc.subject UV absorbers en
dc.subject mechanical properties en
dc.title Modifikace pěny z expandovaného polypropylénu UV absorbérem a zdravotně nezávadnými retardéry hoření
dc.title.alternative Modification of Expanded Polypropylene Foam with UV Absorber and Environmentally Benign Flame Retardants
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Měřínská, Dagmar
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on a modification of flame retardants of UV-stabilized polypropylene foams. The main aim is to replace the existing halogen-based flame retardant which are unacceptable toxic. According to literature search, perspective and commercially available flame retardants have been selected with an assumption of a synergic effect improving also UV stability. The foams were produced from the modified polypropylene mixtures and their flammability tested. Further, mechanical properties under compressive loading and UV stability was investigated on the most flame-resistant foam saples. From the results it is evident that replacing the halogen flame retardants is not trivial task, mainly due to the lower efficiency of the flame retardants that are not harmful to a human health. The necessity to use larger loadings to achieve similar stabilizing effect has a significant impact on the processing and performance properties as well as the price of the final products. The UV resistance testing confirmed the synergy of the flame retardants tested; there was a visible improvement in the UV resistance of the modified foams compared to the foam with the original halogen flame retardant. Non-halogen flame retardants represent promising substitutes of halogen flame retardants if the health-safety aspects prevail their higher price.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Production Engineering en
dc.identifier.stag 62231
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
bilík_2022_dp.pdf 5.852Mb PDF View/Open None
bilík_2022_op.pdf 831.8Kb PDF View/Open None
bilík_2022_vp.pdf 773.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account