[NEOBHÁJENO] Izolace nemocného od rodiny na transplantační jednotce

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Izolace nemocného od rodiny na transplantační jednotce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hůsková, Jitka
dc.contributor.author Hynčicová Klimková, Kristýna
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:16Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:16Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50831
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou Izolace nemocného od rodiny na transplantační jednotce. Cílem práce bylo zmapovat prožívání a potřeby nemocného izolovaného na transplantační jednotce po transplantaci krvetvorných buněk a zamyslet se nad možnostmi jeho zvýšení spokojenosti v rámci hospitalizace. Teoretická část se zaměřuje na popis akutní a chronické leukémie a ošetřovatelský postup u těchto nemocných. V samotné kapitole je poté popsána problematika potřeb pacienta, techniky měření a zjišťování kvality života. Záměrem výzkumného šetření bylo zjistit potřeby a prožívání pacientů hospitalizovaných na transplantační jednotce a izolovaných od rodiny. Data získaná pomocí polostrukturovaných rozhovorů byla analyzována pomoci dílčích analytických postupů zakotvené teorie.
dc.format 69
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject leukemie cs
dc.subject ošetřovatelský proces na transplantační jednotce cs
dc.subject izolace na transplantační jednotce cs
dc.subject psychická zátěž cs
dc.subject potřeby pacienta cs
dc.subject zjišťování spokojenosti cs
dc.subject leukemia en
dc.subject nursing process in the transplantation unit en
dc.subject isolation on the transplantation unit en
dc.subject psychological stress en
dc.subject patient needs en
dc.subject satisfaction survey en
dc.title [NEOBHÁJENO] Izolace nemocného od rodiny na transplantační jednotce
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Patient's Isolation from Family on Transplant Unit
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávra, Ondřej
dc.date.accepted 2022-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the issue of Isolation of the sick person from the family in the transplant unit. The aim of the thesis was to map the experience and needs of the patient isolated in the transplant unit after transplantation deals with the issue of Isolation of the sick person from the family in the transplantation unit. The aim of the thesis was to map the experience and needs of the patient isolated in the transplant unit after hematopoietic cell transplantation- The aim of the thesis was to map the experience and needs of the patient isolated in the transplant unit after hematopoietic cell transplantation and consider the possibilities of increasing his satisfaction within hospitalization. The theoretical part focuses on the description of acute and chronic leukemia and the nursing procedure in these patients. The chapter itself describes the patient's needs, measurement techniques and quality of life. The aim of the research investigation was to identify the needs and experiences of patients hospitalized in the transplant unit and isolated from the family. The data obtained using semi-structured interviews was analysed using partial analytical procedures of the embedded theory.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60279
dc.date.submitted 2022-05-27


Files in this item

Files Size Format View Description
hynčicová klimková_2022_dp.pdf 1.017Mb PDF View/Open None
hynčicová klimková_2022_op.pdf 141.2Kb PDF View/Open None
hynčicová klimková_2022_vp.pdf 815.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account