Využití FTIR spektroskopie v analýze organických a anorganických materiálů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití FTIR spektroskopie v analýze organických a anorganických materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Močičková, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:23:43Z
dc.date.available 2013-05-20T23:00:32Z
dc.date.issued 2008-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5085
dc.description.abstract V této práci byly charakterizovány vzorky HDPE, LDPE a PP pomocí FTIR transmisní a FTIR ATR techniky a vzorek kaolínu pomocí KBr techniky. Bylo provedeno přiřazení typů vibrace podle polohy pásů v oblasti vlnočtu za účelem bližší charakteristiky materiálu. Vzorky LDPE a HDPE byly upraveny pomocí plazmy, se vzduchem jako pracovním plynem a poté taktéž podrobeny FTIR ATR a transmisní technice.Byla zjištěna přítomnost valenční C=O skupiny, tím dochází k zvýšení drsnosti vzorku a ten může být použit pro řadu nových aplikací. Byly měřeny mechanické charakteristiky HDPE, LDPE a PP pomocí tahové zkoušky. Byl určeny modul pružnosti, pevnost v tahu a tažnost jednotlivých vzorků. cs
dc.format 64 s., 18 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 2018654 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2013
dc.subject FTIR spektroskopie cs
dc.subject transmisní technika cs
dc.subject KBr technika cs
dc.subject ATR technika cs
dc.subject vibrace molekulových struktur cs
dc.subject plazmové úpravy povrchu cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject FTIR spectroscopy en
dc.subject transmission technique en
dc.subject KBr technique en
dc.subject ATR en
dc.subject vibration of molecular structure en
dc.subject tensile testing en
dc.title Využití FTIR spektroskopie v analýze organických a anorganických materiálů cs
dc.title.alternative Application of FTIR Spectroscopy in Analysis of Organic and Inorganic Materials en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Minařík, Antonín
dc.date.accepted 2008-06-20
dc.description.abstract-translated There were characterized samples of HDPE, LDPE and PP by FTIR transmition and FTIR ATR techniques. Kaolin samples were characterized by KBr technique. There were assigned types of vibration bands to functional groups of the polymer chain. Samples of LDPE and HDPE were plasma treatment with air as a discharge gas. These samples were characterized by FTIR spectroscopy too. There was found strong stretching vibrations assigned to C=O groups in the spectra due to the appearance of oxidative moieties in the molecular chain. As an addition, there were measured mechanical characteristics of HDPE, LDPE and PP obtained by means of tensile testing. There were determined Young's modulus, strain at break and elongation of the studied samples. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 9209
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
močičková_2008_dp.pdfBlocked 1.925Mb PDF View/Open
močičková_2008_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
močičková_2008_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account